Milí rodičia,

po vyše polroku pripomíname, že počas letných prázdnin bude prevádzka CMŠ prebiehať len v čase

od  1.7. do 12.7.2024.

Nakoľko z hygienicko – organizačných dôvodov budú môcť, tradične, fungovať len dve triedy, uprednostnené budú deti oboch pracujúcich rodičov.

Čas prevádzky bude, ako vždy počas prázdnin,

od 7:00 do 16:30.

Prieskum bude prebiehať v júni, prostredníctvom EduPage.

Začiatok prevádzky bude v pondelok 2. septembra 2024.

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com