Pri nástupe dieťaťa do CMŠ

Pri nástupe dieťaťa do CMŠ je potrebné doniesť Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave – nie staršie ako tri dni Fotokópiu preukazu poistenca, ak ste ešte nedali, alebo v prípade zmien Informačný list o dieťati – nové deti, ktoré ho ešte nedoniesli Detský uteráčik s uškom na zavesenie Prezúvky – pevná obuv Náhradné oblečenie (spodné aj

Formy adaptácie

Formy adaptačného pobytu v našej CMŠ Štandardný postup adaptácie u detí 3.- 4. roč. v triede Včielky: – platí pre celú triedu 1. septembrový týždeň do 10:00 = pobyt dieťaťa v MŠ bez rodiča na krátku dobu 1-2 hodiny 2. septembrový týždeň do 12:00 = pobyt dieťaťa na pol dňa so stravovaním Od 3. septembrového

Zo školského poriadku

Niektoré pripomienky zo Školského poriadku Rodič ráno privádza dieťa do triedy do 8:15, spravidla si ho prevezme od 15:00 alebo počas obeda od 12:00 – 12:30. Ak rodič opakovane privádza dieťa do CMŠ po 8:15 alebo ho vyberá po 17:00, porušuje tým Školský poriadok Učiteľka môže neprijať dieťa od rodiča v prípadoch, ak sa u neho prejaví: zvýšená teplota, dusivý kašeľ,

Najnovšie články

Indiánskou cestou udatných sŕdc

Už druhýkrát sa v našej materskej škole uskutočnila Noc v škôlke, tento krát s indiánskou tematikou. Tretí júnový víkend sa deti triedy Veveričky odhodlali vykročiť na indiánsku cestu, počas ktorej premáhali rôzne prekážky k získaniu indiánskej čelenky s pierkom pre odvážnych. Cestou ich sprevádzal Veľký náčelník, Búrka vo vlasoch, Pocahontas, Kvetinový vánok aj Nšo-či, ktorí

Bobria babská jazda (OLOMÁNIA)

Keďže šlo o súťaž v separovaní, boli sme aj my nútení separovať a tak sa pekne vytriedené dievčatá vybrali na Hlavné námestie, aby zistili, či tento rok budeme za ťažkú separačnú prácu odmenení. Bratislava je malá o čom nás presvedčil aj salezián Janko Čverčko s ktorým sme sa stretli pred Primaciálnym palácom. Neobišli sme ani

Škôlkari na cintoríne

Bobríci – predškoláci z CMŠ Márie Mazzarellovej – sa v piatok 5.5. vydali na špeciálne miesto, na cintorín. Mnohí, ak nie všetci, už cintorín v minulosti navštívili, no predsa to bol v piatok výnimočný čas. Po stretnutí a požehnaní verbistom otcom Thomasom deti na petržalskom cintoríne so záujmom objavovali nápisy, ozdoby a pomníky, pýtali sa. Spoločne pozorovali hrob padlých vojakov, bežné hroby

Piatok prišiel v pondelok

Kalendár jasne ukazoval 24. apríla – pondelok, no deti po škôlke rozhlasovali: „Je tu PIATOK, prišiel PIATOK!“ A nemýlili sa. Škôlkari, najmä tí starší, veľmi dobre poznajú dni v týždni. Tak ako to celé bolo? Do škôlky z rozprávky zavítal škriatok menom Piatok. Jeho príchodom sa trieda zmenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej žila Snehulienka a sedem trpaslíkov.