Prevádzka CMŠ – AKTUALIZÁCIE

Milí rodičia,

Na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka CMŠ M.Mazzarellovej v čase od 11.1. do 15.1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu

Podporme spoločne našu škôlku

Milí rodičia a priatelia CMŠ,

Radi by som sa poďakovali všetkým, ktorí ste v minulom roku venovali svoje 2(3)% zaplatenej dane na podporu našej škôlky. Na účet prišlo opäť viac ako 5000 eur a stále ešte prichádzajú, kvôli posunom v podaní daňových priznaní za minulý rok. Peniaze využijeme na oslavu 30. výročia CMŠ.

Za

Škôlka oslavuje 30 rokov

Milí rodičia, milí kamaráti,
JE TO TU !!!
naša škôlka tento rok (2021) oslavuje krásne jubileum – 30-te narodeniny.

🎂 Oslavy nám trochu skomplikovala pandémia 😷, ale aj tak pre vás pripravujeme niekoľko prekvapení a veríme, že v júni bude možné zúčastniť sa aj na veľkej oslave.

O všetkom vás budeme priebežne informovať 😉

Najnovšie články

Na škôlke si najviac cením vzťahy

Eva Špitálniková je ďalšia z radu pani učiteliek, ktorej pôsobenie v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej si chceme pripomenúť a zároveň zachytiť i pár spomienok od nej. Pracovala tu v rokoch 2010 – 2015 a svojim kolegyniam a deťom zanechala úžasné inšpirácie, najmä tie výtvarné.

Prehlbovanie výtvarného talentu u detí

Evka viedla v materskej škole keramický krúžok, z ktorého vyšlo množstvo krásnych výrobkov.

Byť učiteľkou je veľká zodpovednosť, ale najmä Božia milosť

Denisa Fojtíková pracovala v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej v rokoch 2013 až 2015. Boli to pre ňu dva intenzívne roky, bohaté na pedagogické i duchovné skúsenosti. V rozhovore sa podelila o svoje spomienky a začiatky pedagogickej práce.

Začínajúca učiteľka

Po skončení vysokej školy, som vedela, že ostávame vtedy ešte so snúbencom naďalej v Bratislave. Tak ako každý končiaci študent

„Je to jedna krásna rodinná materská škola!“ spomína bývala učiteľka Alena Durkáčová

Alena Durkáčová  nastúpila do Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej ako učiteľka v školskom roku 2012/2013 a zároveň v tom období študovala na pedagogickej fakulte v Bratislave magisterský stupeň. V CMŠ pracovala dva roky. Spomína si na počiatočné obavy, keď do CMŠ nastúpila a na to, ako sa za pomoci kolegýň časom stratili.

Jedna krásna rodinná materská škola

Som veľmi vďačná

Päť rokov zastupovania pani Daniely Magdolenovej

V materskej škole Márie Mazzarellovej pracujú ako učiteľky rehoľné sestry saleziánky a laičky – učiteľky vydaté alebo slobodné, teda nie rehoľné sestry. V posledných rokoch nadobudla zostava učiteliek v jednotlivých triedach model sestra a laička.

Jednou z učiteliek, ktorá si spomína na krásne chvíle v materskej škole je pani Daniela Magdolenová.  Zaujímavosťou je, že materskú školu navštevovali aj jej dve vnučky a vnuk.