2% pre deti

Aj tento rok môžete svoje 2(3)% z daní venovať na podporu rastu našich detÍ

Plôtik pri hmlovisku

Vďaka 2 a 3%, grantu ZSE a ochotným rodičom sme v lete spravili plôtik medzi hmloviskom a pieskoviskom a obnovili múrik okolo pieskoviska. Tak sa nám už deti pri hmlovisku nešmýkajú po mokrom piesku a sedieť

Prerušenie prevádzky CMŠ

Milí rodičia,

riaditeľka CMŠ Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava v zmysle § 150a ods. 2 školského zákona, so súhlasom zriaďovateľa, oznamuje prerušenie prevádzky materskej školy v čase od piatka 22.12. 2023 (vrátane), do piatka 05.01.2024 z organizačných dôvodov v čase zimných prázdnin.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Tanec kontinentov

Milí rodičia a priatelia škôlky,

srdečne vás pozývame na našu vianočnú hru Tanec kontinentov.

Budeme vás čakať 18. decembra o 16:00 u Saleziánov don Bosca na Mamateyovej ulici 4.

Po vystúpení sa stretneme pri vianočnom pohostení a trhoch. Budeme radi, ak prispejete svojimi výrobkami alebo pochúťkami 🙂

Veríme, že to bude pekný spoločný čas!

Najnovšie články

Obnova múrikov pieskoviska a stavba plôtika na škôlkarskom dvore

Vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie ZSE a krstnému otcovi našej škôlkarky sa podarilo získať finančnú podporu na obnovu múrikov okolo pieskoviska a stavbu plôtika medzi pieskoviskom a hmloviskom. Projekt sa zrealizoval počas letných prázdnin 2023. Ochotní oteckovia a niekoľko akčných mamičiek a škôlkarov sa zapojilo počas štyroch brigádnických dní do renovačných prác a odpracovali spolu

Medzi škôlkarské obohacujúce vzdelávanie

Začiatok tradície spoločných stretnutí

Počas prvého novembrového víkendu sa v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s názvom Pedagogický prístup učiteľa vo výchovno-vzdelávacích postupoch v saleziánskom štýle výchovy a predchádzanie zla v preventívnom systéme dona Bosca.

Pozvanie prijali aj pedagogičky z Materskej školy Mamy Margity z Trnávky. Išlo o historicky prvé spoločné stretnutie oboch materských škôl.

Lanová pyramída s dopadovou plochou

Počas letných prázdnin 2022 pribudol na školskom dvore nový herný prvok „lanová pyramída“ spolu s dopadovou plochou z gumených tvárnic.

Vďaka zamestnaneckému grantu Partner Nadácie Volkswagen a oteckovi Ondrejovi Spišákovi sa podarilo získať finančnú podporu na zakúpenie lanovej pyramídy.

Projekt dopadovej plochy pod lanovú pyramídu bol realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Cvičme hlavičky cez rúčky

Balík plný prekvapení

„Konečne je to tu!“ zvolala sestra Martina, keď do škôlky priniesol kuriér obrovský balík, poriadne ťažký, že ho museli niesť dve učiteľky. Koncom mája dorazili do materskej školy Márie Mazzarellovej pomôcky Montessori, ktoré objednali vďaka grantovém projektu podanému Združením rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. Inšpiráciu k projektu  mala sestra Martina