1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali. 
  4. Vypíšte VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

NAŠE ÚDAJE:
Názov: Občianske združenie „Združenie rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej“
Sídlo: Lachova 1606/33 85103 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 31815260     (musí byť zarovnané sprava!)

Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2023

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad – adresu si nájdete tu.

6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby nám previedli Vaše 2 % (3 %).

Poznámky:

Naše číslo účtu nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze prevádzajú daňové úrady. Vy uhrádzate celú daň daňovému úradu.

IČO sa zarovnáva sprava a keďže obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Mám otázky, neviem si s tým rady, pomôžte mi!

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com