Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do CMŠ na šk. rok 2024/2025 je UZAVRETÉ

Milí záujemci,

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do CMŠ na šk. rok 2024/2025 je uzavreté.

Prevádzka CMŠ v čase letných prázdnin

Milí rodičia,

po vyše polroku pripomíname, že počas letných prázdnin bude prevádzka CMŠ prebiehať len v čase

od  1.7. do 12.7.2024.

Nakoľko z hygienicko – organizačných dôvodov budú môcť, tradične, fungovať len dve triedy, uprednostnené budú deti oboch pracujúcich rodičov.

Čas prevádzky bude, ako vždy počas prázdnin,

od

2% pre deti

Aj tento rok môžete svoje 2(3)% z daní venovať na podporu rastu našich detÍ

Plôtik pri hmlovisku

Vďaka 2 a 3%, grantu ZSE a ochotným rodičom sme v lete spravili plôtik medzi hmloviskom a pieskoviskom a obnovili múrik okolo pieskoviska. Tak sa nám už deti pri hmlovisku nešmýkajú po mokrom piesku a sedieť

Najnovšie články

Obnova múrikov pieskoviska a stavba plôtika na škôlkarskom dvore

Vďaka zamestnaneckému grantovému programu Nadácie ZSE a krstnému otcovi našej škôlkarky sa podarilo získať finančnú podporu na obnovu múrikov okolo pieskoviska a stavbu plôtika medzi pieskoviskom a hmloviskom. Projekt sa zrealizoval počas letných prázdnin 2023. Ochotní oteckovia a niekoľko akčných mamičiek a škôlkarov sa zapojilo počas štyroch brigádnických dní do renovačných prác a odpracovali spolu

Medzi škôlkarské obohacujúce vzdelávanie

Začiatok tradície spoločných stretnutí

Počas prvého novembrového víkendu sa v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s názvom Pedagogický prístup učiteľa vo výchovno-vzdelávacích postupoch v saleziánskom štýle výchovy a predchádzanie zla v preventívnom systéme dona Bosca.

Pozvanie prijali aj pedagogičky z Materskej školy Mamy Margity z Trnávky. Išlo o historicky prvé spoločné stretnutie oboch materských škôl.

Lanová pyramída s dopadovou plochou

Počas letných prázdnin 2022 pribudol na školskom dvore nový herný prvok „lanová pyramída“ spolu s dopadovou plochou z gumených tvárnic.

Vďaka zamestnaneckému grantu Partner Nadácie Volkswagen a oteckovi Ondrejovi Spišákovi sa podarilo získať finančnú podporu na zakúpenie lanovej pyramídy.

Projekt dopadovej plochy pod lanovú pyramídu bol realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Cvičme hlavičky cez rúčky

Balík plný prekvapení

„Konečne je to tu!“ zvolala sestra Martina, keď do škôlky priniesol kuriér obrovský balík, poriadne ťažký, že ho museli niesť dve učiteľky. Koncom mája dorazili do materskej školy Márie Mazzarellovej pomôcky Montessori, ktoré objednali vďaka grantovém projektu podanému Združením rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. Inšpiráciu k projektu  mala sestra Martina