Vianočno-novoročný pozdrav

Jasné svetlo zažiari vo všetkých končinách zeme (Tob 13,13)

Nech vo vašich rodinách prebýva Láska, ktorá prišla k nám.

Milé naše rodinky a priatelia,

Pri jasličkách vás zverujeme nášmu Pánovi a vyprosujeme potrebné milosti a požehnanie počas nastávajúcich vianočných sviatkov, aj v novom roku 2023.

Radostný a

Prerušenie prevádzky CMŠ

Milí rodičia,

vzhľadom na zvýšenú chorobnosť a vysokú absenciu detí vás informujeme, že prevádzka CMŠ bude od štvrtka 22.12.2022 (vrátane) prerušená a obnoví sa až, podľa plánu, 9.1.2022.

A bolo to dobré

Milí rodičia a priatelia škôlky,

srdečne vás pozývame na náš vianočný muzikál A bolo to dobré.

Budeme vás čakať 19. decembra o 16:00 u Saleziánov don Bosca na Mamateyovej ulici 4.

Po vystúpení sa stretneme pri vianočnom pohostení a trhoch. Budeme radi, ak prispejete svojimi výrobkami alebo pochúťkami 🙂

Veríme, že

Najnovšie články

Medzi škôlkarské obohacujúce vzdelávanie

Začiatok tradície spoločných stretnutí

Počas prvého novembrového víkendu sa v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie s názvom Pedagogický prístup učiteľa vo výchovno-vzdelávacích postupoch v saleziánskom štýle výchovy a predchádzanie zla v preventívnom systéme dona Bosca.

Pozvanie prijali aj pedagogičky z Materskej školy Mamy Margity z Trnávky. Išlo o historicky prvé spoločné stretnutie oboch materských škôl.

Lanová pyramída s dopadovou plochou

Počas letných prázdnin 2022 pribudol na školskom dvore nový herný prvok „lanová pyramída“ spolu s dopadovou plochou z gumených tvárnic.

Vďaka zamestnaneckému grantu Partner Nadácie Volkswagen a oteckovi Ondrejovi Spišákovi sa podarilo získať finančnú podporu na zakúpenie lanovej pyramídy.

Projekt dopadovej plochy pod lanovú pyramídu bol realizovaný s finančnou podporou mestskej časti Bratislava – Petržalka.

Cvičme hlavičky cez rúčky

Balík plný prekvapení

„Konečne je to tu!“ zvolala sestra Martina, keď do škôlky priniesol kuriér obrovský balík, poriadne ťažký, že ho museli niesť dve učiteľky. Koncom mája dorazili do materskej školy Márie Mazzarellovej pomôcky Montessori, ktoré objednali vďaka grantovém projektu podanému Združením rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. Inšpiráciu k projektu  mala sestra Martina

„JA“ ako triedny učiteľ

Prvé júlové dni sa celý pedagogický kolektív zúčastnil školenia centra rodiny FAMILY GARDEN v Bratislave – Trnávke. Učiteľky privítali lektori Katarína a Kamil Baginovci. Počas víkendu previedli účastníčky zaujímavou cestou od sebapoznania – spoznávania vlastných emócií, cez efektívnu komunikáciu (učiteľ – učiteľ, učiteľ – dieťa, učiteľ – rodič),  až k preberaniu zodpovednosti za vlastné rozhodnutia. Vďaka viacerým cvičeniam,