Bobríci

I. trieda

Vek detí: 5 – 6 ročné
Vyučujúci: Mgr. Klaudia Valúšková, triedna uč.
Bc. Karolína Szelesová, FMA, zástupkyňa
Prevádzka: 7:00 – 17:00
(zberná trieda)
Lokalizácia: prízemie

Žabky

II. trieda

Vek detí: 4 – 5 ročné
Vyučujúci: Mgr. Martina Vrbanová, triedna uč.
Mgr. Erika Páterková, FMA
Prevádzka: 7:00 – 16:30
(potom sa deti presunú do triedy Bobríci)
Lokalizácia: prízemie

Veveričky

III. trieda

Vek detí: 5 – 6 ročné
Vyučujúci: Mgr. Daniela Kapková, FMA, triedna uč.
Mgr. Mária Bučková, riaditeľka
Prevádzka: 7:00 – 16:30
(potom sa deti presunú do triedy Bobríci)
Lokalizácia: poschodie

Včielky

IV. trieda

Vek detí: 3 – 4 ročné
Vyučujúci: Miroslava Hubjaková, triedna uč.
Mgr. Martina Škvareninová, FMA
Prevádzka: 7:00 – 16:00
(potom sa deti presunú do triedy Veveričky)
Lokalizácia: poschodie