Bobríci

I. trieda

Vek detí: 5 – 6 ročné
Vyučujúci: Miroslava Hubjaková, triedna uč.
Mgr. Martina Škvareninová, FMA
Prevádzka: 7:00 – 16:55
Lokalizácia: prízemie

Žabky

II. trieda

Vek detí: 4 – 5 ročné
Vyučujúci: Mgr. Jana Obalová, FMA, triedna uč.
Mgr. Lenka Nemcová
Prevádzka: 7:00 – 16:25 (potom budú deti v triede Bobríci)
Lokalizácia: prízemie

Veveričky

III. trieda

Vek detí: 5 – 6 ročné
Vyučujúci: Mgr. Klaudia Valúšková, triedna uč.
Mgr. Daniela Kapková, FMA
Prevádzka: 7:00 – 16:25 (potom budú deti v triede Bobríci)
Lokalizácia: poschodie

Včielky

IV. trieda

Vek detí: 3 – 4 ročné
Vyučujúci: Mgr. Martina Vrbanová, triedna uč.
Bc. Karolína Szelesová, FMA, riaditeľka
Prevádzka: 7:00 – 15:55 (potom budú deti v triede Bobríci)
Lokalizácia: poschodie