Jedálny lístok

Desiata

Pečivo vodové
Nátierka tvarohová s medom
Mlieko ochutené (rôzne príchute)

Obed

Polievka hrachová s mäsom a so zeleninou
Špagety so syrom a kečupom
Ovocie
Čaj čierny s citrónom

Olovrant

Chlieb na olovrant
Nátierka z bravčového mäsa
Čaj čierny s citrónom

Desiata

Chlieb na desiatu
Nátierka vajcová
Mlieko s kávovinovou zmesou

Obed

Polievka zeleninová
Ovsené vločky
Kotlíkový guláš
Chlieb
Čaj ovocný

Olovrant

Chlieb na olovrant
Maslo
Čaj ovocný

Desiata

Obed

Olovrant

Desiata

Obed

Olovrant

Desiata

Obed

Olovrant

Automaticky načítané z: https://www.eskoly.sk/lachova33/jedalen (18.2.20, 08:04:46)

Jedáleň

Vedúca školskej jedálne

Mária Smolenová

Konzultačné hodiny
pondelok 13:30 – 15:00

Hlavná kuchárka

Malvína Klačková

Odhlásenie zo stravy

Odhlásiť dieťa zo stravy môžete najneskôr do 7:00 hod. telefonicky alebo e-mailom:

02 / 62 319 942
jedalenmazzarellova@gmail.com

Stravné

Stravná jednotka

Desiata 0,38 €
Obed 0,90 €
Olovrant 0,26 €
SPOLU 1,54 €

Číslo účtu

Príspevok na stravu SK56 3100 0000 0040 5001 8928

Stravu sú rodičia povinní platiť na horeuvedené číslo účtu mesiac vopred.

Úprava stravného pre predškolákov sa zverejní v prvých septembrových dňoch.