Jesenné

Posledný deň
prevádzky
30. 10. 2018
(utorok)
Termín
prázdnin
31. 10. 2018 –
– 2. 11. 2018
Začiatok
prevádzky
5. 11. 2018
(pondelok)

Vianočné

Posledný deň
prevádzky
21. 12. 2018
(piatok)
Termín
prázdnin
27. 12. 2018 –
– 4. 1. 2019
Začiatok
prevádzky
7. 1. 2019
(pondelok)

Jarné

Posledný deň
prevádzky
22.2.2019
Termín
prázdnin
25. 2. 2019 –
– 1. 3. 2019
Začiatok
prevádzky
4. 3. 2019
(pondelok)

Veľkonočné

Posledný deň
prevádzky
17. 4. 2019
(streda)
Termín
prázdnin
18. 4. 2018 –
– 23. 4. 2019
Začiatok
prevádzky
24. 4. 2019
(streda)

Letné

Posledný deň
prevádzky
12. 7. 2018
(piatok)
Termín prázdnin 15. 7. 2019 –
– 31. 8. 2019
Začiatok prevádzky 2. 9. 2019
(pondelok)

Poznámka:

V čase letných prázdnin (prvé dva júlové týždne, čiže do 15.7.2019) je prevádzka obmedzená na dve triedy so zmenou prevádzkového času od 7:00 do16:30.

V čase prerušenia prevádzky si náhradnú MŠ pre svoje dieťa rodičia zabezpečujú individuálne.