Jesenné

Posledný deň
prevádzky
zisťujeme záujem o prevádzku
Termín
prázdnin
28. 10. 2021 –
– 29. 10. 2021
Začiatok
prevádzky
2. 11. 2021
(utorok)

Vianočné

Posledný deň
prevádzky
21. 12. 2021
(utorok)
Termín
prázdnin
22. 12. 2021 –
– 7. 1. 2022
Začiatok
prevádzky
10. 1. 2022
(pondelok)

Jarné

Posledný deň
prevádzky
zisťujeme záujem o prevádzku
Termín
prázdnin
28. 2. 2022 –
– 4. 3. 2022
Začiatok
prevádzky
7. 3. 2022
(pondelok)

Veľkonočné

Posledný deň
prevádzky
13. 4. 2022
(streda)
Termín
prázdnin
14. 4. 2022 –
– 19. 4. 2022
Začiatok
prevádzky
20. 4. 2022
(streda)

Letné

Posledný deň
prevádzky
15. 7. 2022
(piatok)
Termín prázdnin 18. 7. 2022 –
– 31. 8. 2022
Začiatok prevádzky 5. 9. 2022
(pondelok)

Poznámka:

V čase letných prázdnin (prvé dva júlové týždne) je prevádzka obmedzená na dve triedy so zmenou prevádzkového času od 7:00 do 16:30.

V čase prerušenia prevádzky si náhradnú MŠ pre svoje dieťa rodičia zabezpečujú individuálne.