Jesenné

Posledný deň
prevádzky
zisťujeme záujem o prevádzku
Termín
prázdnin
29. 10. 2020 –
– 30. 10. 2020
Začiatok
prevádzky
2. 11. 2020
(pondelok)

Vianočné

Posledný deň
prevádzky
21. 12. 2020
(pondelok)
Termín
prázdnin
22. 12. 2020 –
– 8. 1. 2021
Začiatok
prevádzky
11. 1. 2021
(pondelok)

Jarné

Posledný deň
prevádzky
zisťujeme záujem o prevádzku
Termín
prázdnin
1. 3. 2021 –
– 5. 3. 2021
Začiatok
prevádzky
8. 3. 2021
(pondelok)

Veľkonočné

Posledný deň
prevádzky
31. 3. 2021
(streda)
Termín
prázdnin
1. 4. 2021 –
– 6. 4. 2021
Začiatok
prevádzky
7. 4. 2021
(streda)

Letné

Posledný deň
prevádzky
16. 7. 2021
(piatok)
Termín prázdnin 19. 7. 2021 –
– 31. 8. 2021
Začiatok prevádzky 2. 9. 2021
(štvrtok)

Poznámka:

V čase letných prázdnin (prvé dva júlové týždne) je prevádzka obmedzená na dve triedy so zmenou prevádzkového času od 7:00 do 16:30.

V čase prerušenia prevádzky si náhradnú MŠ pre svoje dieťa rodičia zabezpečujú individuálne.