Darujte 2% dane pre naše deti

Prečo darovať

Z peňazí, ktoré škôlka takto dostane, môžeme financovať:

  • skrášlenie školského dvora, nové preliezačky a hojdačky
  • hračky, didaktické a pracovné pomôcky
  • vybavenie tried detským nábytkom
  • divadielka, výlety a iné aktivity

Občianske združenie rodičov pri CMŠ

Údaje Občianskeho združenia rodičov pri CMŠ pre mzdovú učtáreň alebo pre daňové priznanie, ak si podávate daňové priznanie sami:

Obchodné meno (názov) Združenie rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej
Právna forma Občianske združenie
IČO 31815260
Sídlo Lachova 33, 85103 Bratislava

Ako darovať

Stačí vyplniť tlačivo, potvrdiť ho u zamestnávateľa a poslať na daňový úrad.
Nestojí to veľkú námahu, aby sa vaše deti cítili dobre, aby čas strávený v škôlke využili krásne a tvorivo.

Postup krokov pre fyzickú osobu
Postup krokov pre právnickú osobu

Dokumenty

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Granty, sponzoring

Darovací účet SK65 3100 0000 0040 5001 8960