Združenie rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej

Občianske združenie je dobrovoľnou nepolitickou organizáciou založenou za účelom podpory rozvoja Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej.

Pomáha pri rozširovaní a skvalitňovaní podmienok výchovného a vzdelávacieho procesu v CMŠ. Organizuje a uskutočňuje podujatia pre deti navštevujúce CMŠ.

Ak máte záujem podporiť OZ poukázaním 2 (3) % alebo sponzoringom, viac informácií nájdete v sekcii „Podporte nás.“