Pedagogický kolektív

Mgr. Martina Vrbanová

triedna učiteľka I. triedy – Bobríci

„p. uč. Martinka“

Mgr. Jana Obalová, FMA

triedna učiteľka IV. triedy – Včielky

„sestra Nany“

Mgr. Klaudia Valúšková

triedna učiteľka II. triedy – Žabky

„p. uč. Klaudia“

Bc. Karolína Szelesová, FMA

riaditeľka,

učiteľka I. triedy – Bobríci

„sestra Kaja“

Mgr. Daniela Kapková, FMA

učiteľka II. triedy – Žabky

„sestra Danka“

Mgr. Lenka Nemcová

učiteľka IV. triedy – Včielky

„p. uč. Lenka“

Mgr. Martina Škvareninová, FMA

učiteľka III. triedy – Veveričky

„sestra Maťa“

Miroslava Hubjaková

triedna učiteľka III. triedy – Veveričky

„p. uč. Mirka“

Prevádzkoví pracovníci

Mária Smolenová

vedúca šk. jedálne, ekonómka

„teta Majka“

Malvína Klačková

hlavná kuchárka

„teta Malvínka“

Janka Lednárová

pomocná kuchárka

„teta Janka“

Katarína

pracovníčka v prevádzke CMŠ

„teta Katka“

Margita Vassová

upratovačka

„teta Gitka“

Viera Horváthová

upratovačka

„teta Vierka“

Mgr. Pavel Homola

pracovník letnej a zimnej údržby

„ujo Paľko“