Pedagogický kolektív

Mgr. Martina Vrbanová

triedna učiteľka II. triedy – Žabky

„p. uč. Martinka“

Mgr. Erika Páterková, FMA

učiteľka II. triedy – Žabky

„sestra Erika“

Mgr. Klaudia Valúšková

triedna učiteľka I. triedy – Bobríci

„p. uč. Klaudia“

Bc. Karolína Szelesová, FMA

zástupkyňa riaditeľky,

učiteľka I. triedy – Bobríci

„sestra Kaja“

Mgr. Daniela Kapková, FMA

triedna učiteľka III. triedy – Veveričky

„sestra Danka“

Mgr. Mária Bučková

riaditeľka,

učiteľka III. triedy – Veveričky

„p. riaditeľka“

Mgr. Martina Škvareninová, FMA

učiteľka IV. triedy – Včielky

„sestra Maťa“

Miroslava Hubjaková

triedna učiteľka IV. triedy – Včielky

„p. uč. Mirka“

 

Prevádzkoví pracovníci

Mária Smolenová

vedúca šk. jedálne, ekonómka

„teta Majka“

Malvína Klačková

hlavná kuchárka

„teta Malvínka“

Katarína Bottková

pomocná kuchárka

„teta Katka“

 

Janka Lednárová

pracovníčka v prevádzke CMŠ

„teta Janka“

Margita Vassová

upratovačka

„teta Gitka“

Viera Horváthová

upratovačka

„teta Vierka“

Mgr. Pavel Homola

pracovník letnej a zimnej údržby

„ujo Paľko“