Absolventi CMŠ spomínajú VI.

Anička Rychtáriková je najstaršia z piatich súrodencov. Všetci navštevovali Cirkevnú materskú školu Márie Mazzarellovej. Anička bola akoby priekopníčkou a neskôr sa vracala do škôlky po svojich mladších súrodencov. Na roky strávené v škôlke (2010 – 2012) má viaceré pekné spomienky, ale hneď sa jej vybavili práve tieto, o ktoré sa podelila.

Abeland

„Keď sa povie Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej, okamžite si spomeniem na tri zážitky.

Prvým je výlet na farmu Abeland, keď som bola v triede ,Bobríciʼ. Sú to najstaršie deti materskej školy, ktoré sa pripravujú bezprostredne na vstup do základnej školy.

Niesol sa v znamení stredoveku, v ktorom nás sprevádzal rytier na koni. Učili sme sa strieľať z luku, zbierali sme bylinky a robili mnoho ďalších aktivít. Na konci nám dokonca uniesli našu pani učiteľku Majku a my sme ju museli získať naspäť. Keď sa nám to konečne podarilo, začalo liať ako z krhly, čo sa nám náramne páčilo. Schovali sme sa pod prístrešok a naobedovali sa. Keď sme odchádzali, už nepršalo. V ten deň som prišla domov unavená, ale šťastná.

Zasvätenie predškolákov Panne Márii

Moje ďalšie dve spomienky sa nesú v náboženskom duchu.

Jednou z nich je svätá omša na konci nášho posledného roku v škôlke. Počas nej sú každoročne všetci predškoláci zasvätení Panne Márii. Omšu sme mali v najväčšej triede, teda u Bobríkov a pozvaní boli aj naši rodičia.“

Posledné tri roky je svätá omša spojená so zasvätením predškolákov v kaplnke svätého Dominika Sávia na Mamateyovej, v saleziánskom stredisku. V júni 2014 boli všetky deti zo škôlky na púti v národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. V tom školskom roku bola predškoláčkou Aničkina sestra Dorotka. Spolu s ostatnými predškolákmi bola práve na tomto mieste zasvätená Panne Márii.

Kaplnka, srdce škôlky

Treťou spomienkou, o ktorú sa Anička podelila sú chvíle strávené v kaplnke priamo v škôlke.

„Veľmi sa mi do pamäte zapísalo a myslím, že navždy, keď nás sestra Marika často brávala do kaplnky, aby sme počúvali, čo nám chce Boh povedať. V tom školskom roku som navštevovala triedu ,Sedmokráskyʼ (dnes sa už volá ,Žabkyʼ). Moji spolužiaci nám vtedy hovorili, že im Ježiš povedal, že sú dobrí. Keď sme šli do kaplnky počúvať posledný krát, počula som, akoby mi niekto povedal, že som ,nebeská princeznáʼ. Doteraz neviem, či som si to v mojich štyroch rokoch vymyslela alebo či mi to Ježiš pošepol naozaj.“

Spracovala sr. Martina Škvareninová FMA

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com