Škôlkari a pedagógovia z Cirkevnej materskej školy (CMŠ) Márie Mazzarellovej v Bratislave-Petržalke pripravili aj tento rok tradičnú Vianočnú hru.

Takmer 100 detí na pódiu Domu kultúry Lúky v Petržalke (od najmladších 3-ročných včielok po najstarších predškolákov bobríkov) v programe nazvanom „Vianočný dar“ predstavilo piesňami, tancom a hovoreným slovom príbeh mravcov, ktorí pomáhajú jeden druhému a pripravujú slamu do jasličiek pre narodeného Spasiteľa, Ježiša Krista.

Po predstavení, ktoré sa konalo v pondelok 17. decembra 2019, sa prítomným deťom i dospelým prihovoril vzácny hosť Mons. Jozef Haľko. Bratislavský pomocný biskup vyzdvihol, že máme mať radi všetkých, aj tých, čo sú odlišní (odlišný mravček bez nožičiek bol v poslednej scéne zobrazený ako do škôlky prijatý, nový chlapec na vozíku), pretože Pán Ježiš má rád všetkých a prišiel pre všetkých. Prítomným udelil biskup požehnanie.

Tradíciu Vianočnej hry založila pred 27 rokmi riaditeľka CMŠ Mária Bučková.

TK KBS informoval Juraj Vidéky

Prevzaté z www.tkkbs.sk

FOTOGALÉRIA

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com