Jasné svetlo zažiari vo všetkých končinách zeme (Tob 13,13)

Nech vo vašich rodinách prebýva Láska, ktorá prišla k nám.

Milé naše rodinky a priatelia,

Pri jasličkách vás zverujeme nášmu Pánovi a vyprosujeme potrebné milosti a požehnanie počas nastávajúcich vianočných sviatkov, aj v novom roku 2023.

Radostný a pokojný čas v kruhu rodiny a priateľov vám želá

spoločenstvo Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com