Milí rodičia,

podľa Vami prejaveného záujmu a po dohode so zriaďovateľom, v pondelok 21. 12. 2020 bude prevádzka prebiehať v jednej triede – všetky prihlásené deti doveďte, prosím, do triedy ŽABKY.

Od utorka 22.12.2021 do piatka 08.01. 2021 vrátane, bude CMŠ ZATVORENÁ. Stretneme sa, dúfajme, že už všetci, v pondelok 11.01. 2021

Srdečná vďaka za pochopenie a spoluprácu, za vašu prejavenú dôveru voči celému nášmu spoločenstvu CMŠ a vyprosujeme vám, vašim rodinkám, pokojný, požehnaný čas, pevné zdravie a neutíchajúcu radosť zo života. ❤