Mala som chuť učiť sa nové veci

Do Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej som nastúpila 1. decembra 2010 na miesto vedúcej školskej jedálne a ekonómky. Funkcia, pozostáva z dvoch oblastí, ale vlastne z troch okruhov: školské stravovanie, personalistika a mzdy i kompletné spracovanie účtovníctva s daňovým priznaním. Vyštudovaná stredná hotelová škola zahŕňa všetko, čo je potrebné na zvládnutie tohto trojokruhu, ale prax v obchodnej prevádzke bola trochu odlišná. Avšak mala som chuť učiť sa nové veci. V podstate mi nič iné ani nezostávalo, ak som chcela mať novú prácu. Toto zavážilo na prijímacom pohovore u pani riaditeľky Mgr. Márie Bučkovej a vtedajšej zástupkyne Bc. Andrey Badíkovej. Tak som sa ocitla u Márie Dominiky Mazzarellovej a dona Bosca. Netušila som do čoho idem a postupne som sa presviedčala, že veru neľahké bremeno mám na svojich pleciach. Často som si myslela, že je to nad moje sily a kládla si otázku: Čo v tej škôlke vlastne robím?

Don Bosco v mojom živote

Po roku práce ma vyslali na školenie z personalistiky. Školenie prebiehalo v jednej cirkevnej základnej škole. Na moje veľké prekvapenie vidím na stene veľký nápis: „UROB, ČO MOŽEŠ A OSTATNÉ UROBÍ BOH.“ don Bosco. Počas celého školenia som mala zimomriavky po celom tele, lebo prvú časť vety som si hovorila sama a tu som našla jej dokončenie v myšlienke dona Bosca.

Neskôr som si uvedomila, že to bol ten deň, kedy ma oslovil sám don Bosco. Tak ako žil a pracoval on, tak aj ja sa v práci i v živote neustále snažím pracovať na sebe, potom pracovať pre dobro druhých, posilňovať sa modlitbou a úspech sa dostaví.

Preto, nebojte sa robiť pre dobro druhých všetko čo je vo vašich silách, prekonávať samých  seba, ísť za vlastné hranice. Podľa mňa je to najťažšie čo môže byť, ale dobrý výsledok sa vždy skôr či neskôr dostaví. A tak som v škôlke Márie Dominiky Mazzarellovej už jedenásť rokov. Človeče, urob čo môžeš.

Blahoželanie pre škôlku

Škôlke do ďalších rokov želám ochotných a pracovitých zamestnancov. Učiteľky, ktoré často popri svojej práci obdivujem, ako jednoducho, zrozumiteľne a s ľahkosťou robia svoju prácu; kuchárky, upratovačky, školníka, ktorí nie sú veľmi na očiach verejnosti, ale sú takisto dôležití. Bez nich by škôlka nefungovala. Cirkevná škola Márie Mazzarellovej nie je hocijaká škôlka, ona je naozaj CIRKEVNÁ. Pomohla mi znovuobjaviť vieru, prehĺbiť si ju, prežívať živo a naplno ako sa mi to len dá.  Som vďačná za to, že môžem byť jej súčasťou.

Mária Smolenová

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com