Materská škola Márie Mazzarellovej oslavuje v tomto kalendárnom roku tridsiate výročie vzniku. Jej oficiálne otvorenie sa uskutočnilo 18. septembra 1991. O celej histórii školy si porozprávame v pripravovaných článkoch. V nich nájdete spomienky na začiatky, postupné rozvíjanie i súčasnosť. Podelia sa o ne učiteľky – sestry saleziánky, laičky, ale tiež nepedagogickí zamestnanci. Oslovili sme aj zopár bývalých absolventov, ktorí určite nezabudli na svoje detské roky.

Kladiete si otázku, prečo je materská škola pomenovaná podľa talianskej svätice z 19. storočia? Je zvykom, že cirkevné školy si zvolia svojho patróna, ktorý ich špeciálne sprevádza a ochraňuje z neba. Na výber mena materskej školy sme sa spýtali priamo bývalej pani riaditeľky Márie Bučkovej, ktorá stála pri jej zrode. Zaslúžila sa o vznik i celkový rozvoj materskej školy a slúžila deťom a rodinám až do konca školského roka 2019/2020.

„Keď som nastúpila do škôlky, patrila som už vtedy k saleziánskej rodine, k saleziánom – spolupracovníkom. Oslovil ma štýl práce svätej Márie Dominiky Mazzarellovej, ktorá sa venovala chudobným dievčatám. Počas totality som sa aj ja snažila v mojom apoštoláte s mladými a deťmi aplikovať niektoré prvky jej výchovného štýlu. Po revolúcii sa mi splnil sen oficiálne prezentovať takýto podobný štýl práce aj vo verejnej inštitúcii, ktorou sa stala škôlka. Tam som začala veľmi blízku spoluprácu so sestrami saleziánkami (FMA) a preto mi bolo prirodzené aj úradne pomenovať škôlku menom sv. Márie Mazzarellovej.“

Pozývame bývalé pani učiteľky, rodičov detí, i bývalých absolventov, podeliť sa o zážitky s našou škôlkou. Napíšte na mail tridsiatka.cms@gmail.com. Články uverejníme na webovej stránke materskej školy.

Spracovala Martina Škvareninová, FMA

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com