Začiatkom školského roka sa Bobríci zúčastnili projektu Farby s názvom Spoločne vytvorme farebný svet, ktorý už po 10. krát organizuje nezisková organizácia Impulz. Našou úlohou bolo vytvoriť tanečnú choreografiu na hnedú farbu. Pomerne v krátkom čase – dva týždne si deti tanček osvojili. vystúpenie sa uskutočnilo 28.9. 2018 v netradičnom čase o 18:00 hod. v divadle Malá scéna. V rámci programu bolo aj slávnostné odovzdávanie cien firmám, ktoré pomáhajú ľuďom s handicapom. Naši predškoláci veľmi pekne reprezentovali materskú školu, za čo boli odmenení veľkým aplauzom. Chceme poďakovať všetkým rodičom, ktorí svojim deťom zabezpečili hnedé oblečenie a na konci pracovného týždňa sa v piatok večer zúčastnili na tomto vystúpení.

FOTOGALÉRIA