Posledná januárová sobota patrila don Boscovi a jeho výchovnému štýlu. Pani učiteľky so sestrami  boli pozvané riaditeľkou školy Mgr. Máriou Bučkovou v rámci aktualizačného vzdelávania na školenie o preventívnom systéme.  Školenie  organizoval tím výchovného programu Cesty zrenia pod záštitou občianskeho združenia Laura.

Školenie začalo v ranných hodinách sv. omšou, ktorú celebroval don Štefan Turanský.  V homílií sa venoval prevažne osobe dona Bosca a jeho výchovnému štýlu. Nezabudol však túto veľkú osobnosť saleziánskej rodiny prepojiť i so životom sv. Pavla. V ten deň (25. 1.) si Cirkev pripomína obrátenie sv. Pavla. Po svätej omši sme pokračovali krátkou oslavou sv. Františka Saleského, keďže my, sestry, slávime na jeho sviatok (24.1.) meniny – sme ľudovo nazývané saleziánky. Po týchto milých chvíľach začalo samotné školenie, ktoré viedli lektorky sr. Eva Rušínová, FMA a Mgr. Dana Čopanová. Predstavili výchovný program Cesty zrenia a základné piliere preventívneho systému – rozum, láskavosť a náboženstvo. Pripravili aj praktické príklady práce s deťmi a spoločne sme sa zahrali niektoré z nich. Zahĺbili sme sa aj do evanjeliového podobenstva o rozsievačovi a strávili nejaké chvíle v tichu i v modlitbe.

Záver školenia patril téme o syndróme vyhorenia. Učiteľská profesia je spolu s inými pridruženými profesiami náročná. Vyžaduje si celého človeka – jeho fyzické schopnosti, ale najmä psychické. Musí mať schopnosť zastaviť a utíšiť sa, vyhodnotiť si vzniknuté situácie, úspechy, či neúspechy a najmä rozumieť samej sebe. Pre kresťanských učiteľov je veľkou pomocou odovzdávať deti a vzťahy na pracovisku Bohu v modlitbe. A najmä pozerať sa aj na ťažké výchovné, či rodinné situácie s nádejou. Ani don Bosco nebedákal nad svojou dobou, ale vedel z nej vybrať to, čo je dobré a na tom staval. Vždy hľadal v každom chlapcovi bod prístupný k dobru, či citlivú strunku, ktorú rozozvučal v krásnu melódiu.

Viac o výchovnom programe Cesty zrenia si môžete prečítať na stránke: https://www.cestyzrenia.sk/informacie/predstavenie-ciest-zrenia/

Autor: Martina Škvareninová, FMA