Milí rodičia,

informujeme vás, že podľa Usmernenia k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020) môže privádzať do MŠ dieťa LEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA, ktorý sa pred vstupom do MŠ preukáže certifikátom o negatívnom výsledku antigénového testu alebo PCR testu. MŠ nemôže navštevovať dieťa, ak jemu alebo členovi jeho domácnosti bola nariadená karanténa alebo ak členovi jeho domácnosti vyšiel pozitívny antigénový alebo PCR test.

Presné znenie usmernenia:

V prípade negatívneho výsledku testu podľa § 1 ods. 2 písm. a) a § 2 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva z 30. októbra 2020 (ďalej len „vyhláška č. 16“) je možné vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu.

a) Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky č. 16.

V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke, v zmysle vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

Veríme, že tieto náročné časy spolu prekonáme, budeme sa navzájom chrániť (chránim seba, chránim teba) a budeme si naďalej oporou. 🙂