je ukončené

Písomné rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa do CMŠ k začiatku školského roka dostane rodič poštou najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka.

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com