Milí rodičia,

Na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka CMŠ M.Mazzarellovej v čase od 11.1. do 15.1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

Zamestnanci v odvetviach kritickej infraštruktúry sú všetci podľa Zákona č. 45/2011 Z.z. Zákon o kritickej infraštruktúre, Smernice rady 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr, na základe usmernení a vyhlášok vlády a ÚVZ v súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia COVID 19.

Od 11. do 18. januára bude vyplácaná SP SR pandemická OČR, o ktorú sa môžete uchádzať.

Poplatky na neinvestičné výdavky za dieťa na mesiace január 2021 až … do odvolania – v závislosti od jeho dochádzky do CMŠ ako aj tabuľku na zapisovanie záujmu o CMŠ ste obdržali e-mailom.


Aktualizácie:

  • Aj v čase 18.1.-22.1.2021 bude prevádzka CMŠ M.Mazzarellovej len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.
  • Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla výskytom pozitívneho prípadu na COVID – 19 u pracovníka v našej školskej jedálni a kvôli nariadeniu karantény osobám, ktoré s ňou boli v úzkom kontakte (ŠJ), bude prevádzka našej CMŠ od 01.02. 2021 PRERUŠENÁ DO ODVOLANIA.
  • Na základe stanoviska regionálneho hygienika z 5. 2. 2021, v ktorom oznamuje, že celý Bratislavský kraj vykazuje vysoký až najvyšší stupeň varovania a otvorenie škôl v súčasnej situácii môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte COVIDU-19, a preto odporúča neotvárať všetky školy na území Bratislavského kraja k plánovanému termínu 8. 2. 2021 s časovým odkladom minimálne 2 týždne, k termínu 8. 2. 2021 zriaďovateľ rozhodol neotvoriť školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti s výnimkou pokračovania možnosti otvorenia materských škôl pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, pracujúcich v sťažených podmienkach a pre predškolákov, ktorí majú v sept. začať povinnú školskú dochádzku, vrátane ich stravovania. TOTO PLATÍ DO ODVOLANIA! Prevádzku začneme v stredu 10.2. 2021.

  • Prevádzka CMŠ bude v týždni 12.-16.4. prebiehať len v troch triedach, z dôvodu karantény 2 pedagogických pracovníkov, pre deti podľa kritérií ako doteraz a tých, ktorí to potrebujú (ak sa vám niečo zmenilo, kontaktujte e-mailom vedenie MŠ do piatka 9.4. do 12:00) Veríme, že od 19.4., ak sa nič nezmení, budeme môcť otvoriť všetky štyri triedy.

  • Od pondelka 19.4. bude naša CMŠ otvorená pre všetky deti = v plnej prevádzke v štyroch triedach. Prosíme vás, aby ste svoje deti, ktoré ešte nenastúpia, odhlásili zo stravy (prípadne aj s uvedením predpokladaného termínu nástupu, ak ho viete, priamo na jedalenmazzarellova@gmail.com  čo najskôr ako sa vám dá, aby sme mohli zabezpečiť objednávku potrebného množstva tovaru do školskej jedálne.

Podmienkou nástupu je negatívny výsledok AG / PCR testu sprevádzajúceho zákonného zástupcu, podpísané tlačivo – čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, respirátor pre rodiča a rúško pre dieťa.