V deň pred popolcovou stredou, posledný februárový, sme pre deti v spolupráci so saleziánmi don Bosca na Mamateyovej ulici pripravili pôstnu katechézu. Don Štefan Turanský – direktor komunity – na základe našich triednych snažení deťom vysvetlil význam pôstu a prípravy na Veľkú Noc. Krátke divadielko O paštétovom chlebíčku hrané pani učiteľkami deti povzbudilo k vďačnosti za jedlo a jedeniu – nevyhadzovaniu toho, čo pani kuchárky navaria. A tak sme s piesňami na perách, motivovaní priblížiť sa Pánovi Ježišovi mohli spoločne vykročiť do pôstneho obdobia.

Autor: Daniela Kapková, FMA a Martina Vrbanová

FOTOGALÉRIA