Kde sa vzala, tu sa vzala, do našej škôlky pozvánka zavítala. Pani riaditeľka zo Spojenej školy Svätej rodiny pozvala všetkých našich budúcich školákov na deň otvorených dverí. Tak sme si obuli cestovateľské topánky a tretí marcový týždeň, presne v jeho strede, sme vyštartovali „pešibusom“ smerom k škole. Program bol veselý, hravý i poučný. Zoznámili sme sa s pani učiteľkami z prvého stupňa, stretli sme aj „veľkých“ žiakov, obdivovali farebnú výzdobu, práce i projekty prvostupniarov. Jedna z tried sa premenila na rozprávkovo-hudobný les, kde sme naháňali zajačika, skoro ako v rozprávke Alica v krajine zázrakov. V inej triede sme využili poznatky z anglického jazyka. Naše deti veľmi presne dokázali po anglicky pomenovať všetky zvieratká. Sloník s dlhokánskym chobotom im za to udelil sladkú odmenu. V ďalšej z tried sa z našich škôlkarov stali naozajstní prváci. Vyskúšali si rozdiel medzi skutočnou školskou lavicou a stolíkom v našej škôlke, ale i to, ako sa v lavici sedí a čo na nej robíme. Predstavte si, písali sme svoje mená na veľkú tabuľu. Bol to naozaj deň neopakovateľných zážitkov. Myslím si, že tie naše deťúrence sa už tešia na september, keď začnú chodiť do „veľkej“ školy.
Autor: Martina Škvareninová, FMA

FOTOGALÉRIA

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com