V materskej škole Márie Mazzarellovej pracujú ako učiteľky rehoľné sestry saleziánky a laičky – učiteľky vydaté alebo slobodné, teda nie rehoľné sestry. V posledných rokoch nadobudla zostava učiteliek v jednotlivých triedach model sestra a laička.

Jednou z učiteliek, ktorá si spomína na krásne chvíle v materskej škole je pani Daniela Magdolenová.  Zaujímavosťou je, že materskú školu navštevovali aj jej dve vnučky a vnuk. Do materskej školy prišla pracovať na podnet pani riaditeľky Márie Bučkovej. V tom čase mala za sebou roky pedagogickej práce a začínala prvý mesiac svojho dôchodku. Napriek tomu sa rozhodla ísť pomôcť, zastúpiť chýbajúcu pedagogickú silu.

Z niekoľkých mesiacov zastupovania sa stalo 5 rokov

V materskej škole som pracovala ako učiteľka od 1. apríla 2003 do 30. júna 2008. Pôvodne som mala zastupovať do 30. júna 2003, nakoniec z toho bolo päť rokov. Na toto obdobie si veľmi rada spomínam. Atmosféra tu bola úplne iná než v štátnych zariadeniach, v ktorých som dovtedy pracovala. Ľahko som sa vžila do výchovy a vzdelávania detí na duchovnom základe. Vládol tu pokoj, pohoda a diskrétnosť. Ďakujem za kolektív, ktorý bol veľmi ústretový a trpezlivý.  Vďaka Božej láske a sile bolo možné prekonať i niektoré ťažkosti, ktoré sa občas vyskytli.

Deti majú vždy dôvod na hru

Spomínam si aj na jeden zážitok, ktorý sa odohral hneď v prvý deň môjho nástupu do materskej školy. Prišla som doobeda do škôlky, deti ma už čakali v šatni pripravené na vychádzku. Bolo ich 24. Prechádzali sme sa po chodníku okolo Chorvátskeho ramena. Zrazu z kolektívu detí vybehol Patrik, ktorý bežal dopredu. Moje prosby na neho neúčinkovali. Ponúkol sa Martinko, že ho dobehne. Súhlasila som. Ale zrazu sa pustili do behu všetky deti a tak sme zažili neplánovanú naháňačku. Martinko Patrika chytil a  potom už pokračovala vychádzka v pokoji. Po nejakom čase sa mi Patrik priznal, že utiekol preto, lebo chcel vedieť ako viem bežať ja.

Blahoželanie

Pri príležitosti 30. výročia založenia materskej školy prajem deťom, ich rodičom a všetkým zamestnancom, aby ich neustále sprevádzalo Božie požehnanie a ochrana Panny Márie.

Spracovala Martina Škvareninová FMA