Niektoré pripomienky zo Školského poriadku

  • Rodič ráno privádza dieťa do triedy do 8:15, spravidla si ho prevezme od 15:00 alebo počas obeda od 12:00 – 12:30.
  • Ak rodič opakovane privádza dieťa do CMŠ po 8:15 alebo ho vyberá po 17:00, porušuje tým Školský poriadok.
  • Učiteľka môže neprijať dieťa od rodiča v prípadoch, ak sa u neho prejaví: zvýšená teplota, dusivý kašeľ, hnisavý výtok z očí alebo z nosa, užívanie antibiotík, voš vlasová, pomočovanie, infekčné a prenosné choroby, črevné ťažkosti.
  • Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič telefonicky na t.č. 02/62319942 alebo mailom (jedalenmazzarellova@gmail.comdo 7:00 príslušného rána spolu s dôvodom neprítomnosti
  • Dôrazne žiadame rodičov, aby po prevzatí dieťaťa z MŠ nezostávali v budove a školskej záhrade (organizácia a bezpečnosť).