Všetky deti spolu s vyučujúcimi spojili svoje sily a spoločne pripravili pre rodičov a priateľov našej CMŠ vianočné divadelné predstavenie Modrá planéta. Tradičné veľké vystúpenie potešilo a dojalo prítomných hostí v DK Lúky 19. decembra.

Tohtoročným námetom bol príbeh o Malom princovi od Saint Exupéryho. Malý princ v našej hre počas cestovania po planétach stretával deti, ktoré na nich kvôli svojim zlým vlastnostiam žili opustené. Malý princ ich pozýval, aby spoločne s ním išli za najlepším priateľom, ktorý v ten deň – vianočný deň, oslavoval narodeniny. Bol to Učiteľ, ktorý ho naučil byť láskavým a kamarátskym. Vyvrcholením Vianočnej hry bol tanec. V ňom dievčatá z dvoch starších tried priblížili hosťom krásny príbeh, ktorý píše Boh spolu s každým človekom.
Ďakujeme Mashi Orogváni, mamičke nášho škôlkara, ktorá nám už po tretíkrát napísala scenár, a aj iným rodičom a všetkým ochotným ľuďom, ktorí sa zapojili do príprav vianočnej hry. Ďakujeme im za ochotu a čas pri nahrávaní hudby, šití kostýmov, príprave rekvizít; ďakujeme im za napečené chutné koláčiky i za vyrobené vecičky, ktoré sa predávali; ďakujeme za zapožičanie auta, pomoci pri prenášaní stoličiek i výrobe kulís.
„Najväčším darom je láska, kvôli ktorej sme ochotní sa zmeniť,“ povedal Malý princ v našej hre… Tešíme sa na spoluprácu v budúcom školskom roku.

Autor: Martina Škvareninová, FMA a Martina Vrbanová

FOTOGALÉRIA