Predškoláci sa vydali na púť. Ich cieľom, aspoň na stredu 29. marca, bola Spojená škola Svätej Rodiny – ZŠ Gercenova.
Najstarších škôlkarov čakalo veľké prekvapenie. To, že v školáckej triede nebudú postieľky na spanie trochu tušili, ale že sa pred nimi zjaví veľká drevená loď, to nečakal nikto. Kapitánka Čibi spolu s posádkou námorníkov – druhákov – pozvala deti do hier s vodou. Spoločne hrou na telo vytvorili dážď, neskôr pomocou gaštanov aj poriadnu búrku. Noví kamaráti si spolu aj zaspievali a zahrali na ľahko ovládateľných hudobných nástrojoch.
Okrem hudobnej výchovy návštevníkov čakala angličtina, z ktorej si odniesli veľkú pochvalu. Budúci školáci pánovi učiteľovi predviedli svoju všímavosť, ale aj vedomosti zo slovnej zásoby o číslach, farbách a zvieratách.
Ukážkovo sa darilo predškolákom aj na spojenej hodine slovenčiny a matematiky. Tu ich čakali naozajstné lavice, interaktívna tabuľa a ešte jedna veľká na písanie. Úlohy na vyčlenenie prvého písmena slova, písanie mena, počítanie predmetov a rôzne priraďovanie však nebolo pre škôlkarov žiadnou novinkou. Po úspešných hrách s písmenkami a číslami budúcich školákov zaujala výnimočná ponuka – vyskúšať si školskú tašku, ktorú mnohí s radosťou využili.
Po pešom putovaní a Dni otvorených dverí deti čakalo posledné dobrodružstvo – cesta MHD s kamarátmi.
Netradičné predpoludnie a stretnutia s nedávnymi škôlkarmi predškolákov motivovalo na nasledujúci rok, a aj na dôslednejšiu prípravu naň. Veď uvidíme, na ktorú palubu lode v septembri nastúpia.
Autor: Martina Vrbanová

FOTOGALÉRIA