Od 16.07. – 31.08. 2018 je z hygienických dôvodov a z dôvodu čerpania dovolenky prevádzka CMŠ prerušená. Náhradnú MŠ si zabezpečuje každý rodič individuálne.

Začiatok prevádzky v novom šk. roku je 03.09. 2018 (pondelok).