Prvý decembrový víkend sme v našej škôlke prvýkrát zorganizovali rozprávkovú noc. V piatok večer, po celodennej prevádzke, sa deti triedy Veveričky „nerozutekali“ domov k rodičom, ale zostali v škôlke. Keď utíchol upratovací hluk a ostatné triedy zostali prázdne, trieda Veveričiek sa zmenila na rozprávkovú. Deti mohli do nej vojsť iba s odvážnym srdcom cez Bránu zázrakov, ktorú strážil udatný rytier Chrabroš. V slabulinkom svetle sa objavila Jazerná kráľovná, ktorá privítala deti a uviedla ďalšie rozprávkové bytosti. Hravo a veselo sa deti zoznámili so Snehulienkou, vílou Amálkou, Večernicou a Elzou. A ako to už v rozprávkach býva, tak aj v našej škôlke sa začal odohrávať príbeh o veľkom poklade. Deti vytvorili skupinky a sprevádzané vždy jednou rozprávkovou bytosťou sa vybrali hľadať poklad ukrytý v tajomných zákutiach škôlky. V každej miestnosti plnili úlohy. V jednej pomohli Popoluške roztriediť šošovicu od hrachu, v ďalších stretli Mášu a medveďa i Malého princa, naučili sa tancovať tanec hviezd, zostrojili akvárium pre Pata a Mata, vyrobili si náramky a oslobodili Šmolkov od Gargamela. Za každú splnenú úlohu získali kúsok kľúča k zámke skrytého pokladu. Spoločne ho poskladali a ten im potom otvoril cestu k tomu tajomstvom opradenému pokladu. Deti po tej strastiplnej ceste zaspávali pri pozeraní rozprávky o Ľadovom kráľovstve. Ráno ich zobudilo usmiate, do tried veselo nazerajúce slniečko. Po výdatných raňajkách bolo slávnostné odovzdávanie diplomu za zdolanú noc v škôlke. Na školskom dvore si deti ešte zahrali rôzne hry, počas ktorých postupne prichádzali rodičia vyzdvihnúť si svoje ratolesti. Deti odchádzali šťastné a s túžbou zažiť ešte jednu takú noc v škôlke.
Ďakujeme všetkým za spoluprácu a najmä mamkám za upečené koláčiky, prípravu večere a raňajok.

Autor: Martina Škvareninová, FMA

FOTOGALÉRIA