Už druhýkrát sa v našej materskej škole uskutočnila Noc v škôlke, tento krát s indiánskou tematikou. Tretí júnový víkend sa deti triedy Veveričky odhodlali vykročiť na indiánsku cestu, počas ktorej premáhali rôzne prekážky k získaniu indiánskej čelenky s pierkom pre odvážnych. Cestou ich sprevádzal Veľký náčelník, Búrka vo vlasoch, Pocahontas, Kvetinový vánok aj Nšo-či, ktorí ich učili tichu, nenápadnosti, odvahe a spolupráci. Na začiatku bolo potrebné vyrobiť si indiánske oblečenie a tak sa deti priučili umeniu batikovania. Na výzvu „Indiáni domov!“ sa deti zhromaždili a rozdelili do štyroch kmeňov. Vďaka splneniu úloh rozmiestnených na školskom dvore (lepšie napísané v prérii :)), získali deti mapu roztrhanú na malé kúsky, ktorú kedysi ukradli neprajní kovboji. Spoločným úsilím ju poskladali a podľa nej našli v púšti zahrabaný poklad, v ktorom sa nachádzali už spomínané čelenky. Každé dieťa sa po odovzdaní čelenky s pierkom stalo udatným indiánom. Za indiánsku skúšku odvahy, trpezlivosti, sily, rýchlosti, nenápadnosti a spolupráce boli deti večer, pred zaslúženým oddychom, pomenované skutočnými indiánskymi menami. Takto domov k rodičom prišla Lietajúca holubica, Ranná rosa, Belasá voda, Fialový kvietok, Vytrvalý vlk, Spievajúci šíp, Statočný vlk, Slnečný dážď, Ohnivý šíp, Búrlivý blesk, Rýchly šíp, Priateľský vietor, Bystrý sokol, Skalný orol, Ohnivá hviezda, Strieborné pero i Mocný jeleň.
Skôr, ako slnko sklonilo svoju hlávku za horizontom prérie a deti – malí udatní indiáni, zatvorili očká na nočný spánok, ešte medzi ne, v podobe rozprávkového príbehu prišli Orlie pierko s kamarátkou Hviezdičkou. Potom sa už ponorili do ríše snov, aby nabrali silu do sobotného rána, ktoré trávili rôznymi pohybovými hrami.
Ďakujeme rodičom za podporu, pomoc pri príprave a tiež i za to, že naše brušká nehladovali.

Autor: sr. Martina Škvareninová

FOTOGALÉRIA