Formy adaptačného pobytu v našej CMŠ

Štandardný postup adaptácie u detí 3.- 4. roč. v triede Včielky: – platí pre celú triedu

  • 1.  týždeň do 10:00 = pobyt dieťaťa v MŠ bez rodiča na krátku dobu 1-2 hodiny
  • 2.  týždeň do 12:00 = pobyt dieťaťa na pol dňa so stravovaním
  • Od 3. týždňa cca do 15:00 = pobyt dieťaťa v MŠ na celý deň so stravovaním a s popoludňajším odpočinkom, po zvládnutí predchádzajúcich fáz v adaptácii

Jednotlivé fázy adaptačného pobytu u novoprijatých detí v ostatných triedach je potrebné individuálne dohodnúť po nástupe s triednou učiteľkou. Adaptačný pobyt by nemal trvať dlhšie ako 3 mesiace. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, riaditeľka prerokuje a dohodne ďalší postup s rodičmi.