Už deň pred sviatkom don Bosca sa celou škôlkou niesol spev a smiech detí. 30. januára k nám prišli naši kamaráti muzikanti – Fidlikanti – Andrej a Jožko. S deťmi si zaspievali rôzne ľudové piesne, chlapcov naučili pochodovať, dievčatá uspávať bábiku. Veľký záujem detí vzbudili rôzne hudobné nástroje, na ktorých Fidlikanti hrali a ktoré deťom ukazovali – cimbal, husle, fujara, gajdy či dvojačka. Všetkým dobre poslúžili, keď vytvorili melódie, na ktoré mohli deti tancovať.

Autor: Klaudia Valúšková a Martina Vrbanová

FOTOGALÉRIA