Na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka CMŠ M.Mazzarellovej v čase od 11.1. do 15.1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

Zamestnanci v odvetviach kritickej infraštruktúry sú všetci podľa Zákona č. 45/2011 Z.z. Zákon o kritickej infraštruktúre, Smernice rady 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr, na základe usmernení a vyhlášok vlády a ÚVZ v súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia COVID 19.

Od 11. do 18. januára bude vyplácaná SP SR pandemická OČR, o ktorú sa môžete uchádzať.

Poplatky na neinvestičné výdavky za dieťa na január 2021 v závislosti od jeho dochádzky do CMŠ ako aj tabuľku na zapisovanie záujmu o CMŠ ste obdržali e-mailom.

Prosíme Vás o zodpovedný prístup v tejto situácii a o prihlasovanie tých detí, ktorých rodičia to naozaj potrebujú.

Zapíšte sa, prosím, najneskôr do piatka 8.1.2021, 8:00, aby sme triedy v pokoji mohli pripraviť na príchod detí.Podľa toho nastavíme prevádzku jednotlivých tried – prípadne ich spojíme na celý týždeň.

Táto informácia je platná po najbližšiu zmenu pandemického stavu. O aktuálnom stave situácie Vás budeme informovať priebežne.

AKTUALIZÁCIA: Aj v čase 18.1.-22.1.2021 bude prevádzka CMŠ M.Mazzarellovej len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.