Absolventi CMŠ spomínajú V.

Jožko Kalužay navštevoval Cirkevnú materskú školu Márie Mazzarellovej v školských rokoch 2006/2007 – 2009/2010.
V súčasnosti navštevuje Spojenú školu Sv. Rodiny v Petržalke a je na gymnáziu v triede sexta (2. ročník strednej školy).

Navštevoval ZUŠ Sv. Cecílie – elokované pracovisko Gercenova, kde sa učil hrať na gitare. Školu  úspešne dokončil. Spieval v zbore Pressburg Singers a vďaka nemu mal možnosť spievať aj v opere SND.

Na gymnáziu sa začal aktivizovať v študentskej rade, v ktorej aj v tomto školskom roku zastáva post predsedu.

Ako si spomínaš na detstvo v škôlke, na škôlku?

Moje spomienky sú veľmi pozitívne. Vždy som tam rád chodil. V škôlke vládla neskutočne príjemná, až rodinná atmosféra, ktorá nás pri vstupe do jej priestorov celých obklopila a pohltila. Bolo to miesto prijatia, miesto priateľstiev, miesto rozvoja, miesto, kde som nadobudol základné hodnoty a zručnosti. Jednoducho miesto, kam som vždy rád chodil, a ktoré mi toho veľa dalo.

Kto ťa v škôlke učil? Pamätáš si ešte nejaké mená učiteliek?

Po tých 12 rokoch si už naozaj, žiaľ, nepamätám mená všetkých pani učiteliek, ale ich tváre mi ostali stále v pamäti, a aj vďaka tomuto rozhovoru som si na ne opäť spomenul počas prezerania fotiek zo škôlky. Jedno meno mi však v pamäti ostalo. Pamätám si, že ma učila pani učiteľka, sestra Danka.

Spomínaš si aj na nejaké zážitky?

V škôlke som zažil množstvo skvelých momentov, na ktoré si dodnes rád spomínam. Z tých všetkých vytiahnem len pár. Spomínam si napríklad na to, ako sme sa počas leta „osviežovali“ na preliezačke na školskom dvore. To bola jedna z vecí, ktoré som mal v škôlke veľmi rád. Tak isto si pamätám aj na to, že som tam chodil na krúžok futbalu s pani učiteľkou, sestrou Aďou. V súvislosti s futbalom si spomínam, že sme boli aj niekde na zápase a vyhrali sme tam cenu a zdá sa mi, že to bol Pohár Márie Mazzarellovej, ale nie som si už tým úplne istý. Nezabudnuteľným zážitkom boli pre mňa vianočné hry, ktoré som mal veľmi rád. Boli vždy také veľkolepé, skvelo spracované a zorganizované. Boli to pre mňa najobľúbenejšie udalosti roka.

Môžeš prezradiť, čo ti škôlka dala?

Škôlka mi dala to najdôležitejšie – samotný základ. Vďaka nej som sa naučil ctiť si základné hodnoty spoločnosti a naučila ma tak isto aj zručnosti, ktoré som neskôr zúročil v škole a mohol na nich ďalej „stavať“.

Spracovala sr. Martina Škvareninová FMA