1. Deň detí 1.6.
  2. Čaj o piatej (Rodičia): 6.6. o 17:00
  3. Futbalový turnaj o pohár Márie Pomocnice: 7.6. o 15:30
  4. Knižnica (Bobríci): 13.6. o 10:30
  5. Noc v škôlke (Veveričky): 16.-17.6.
  6. Rozlúčkový piknik (Bobríci): 20.6. o 17:00
  7. Rozlúčka predškolákov: 27.6. o 10:30
  8. Žábava s Bupi: 28.6. o 9:30
  9. Sv. omša + zasvätenie predškolákov Panne Márii: 28.6. o 16:00