Tešíme sa z nového roka

Knižnica

10. januára navštívia naši predškoláci miestnu knižnicu na Furdekovej ulici.

Depistáž

16. januára budú v triede Veveričiek a 17. januára v triede Bobríkov od 8:30 prebiehať depistážne vyšetrenia so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktoré do 31. 8. 2018 dovŕšia 6 rokov, vrátane detí starších a detí s odloženou školskou dochádzkou.

Konzultácia depistáže (Rodičia)

18. a 19. januára bude od 15:00 do 17:00 v priestoroch CMŠ prebiehať konzultácia depistáže pre rodičov.

Svätá omša

19. januára (piatok) o 10:45 nás v kaplnke našej CMŠ čaká spoločná svätá omša. Pozývame aj vás, milí rodičia.

Cestovanie po kontinentoch

25. januára o 10:30 čaká detí interaktívne hudobné vystúpenie.

Sviatok don Bosca

31. januára deti v škôlke spoločne oslávia sviatok don Bosca

Karneval

8. februára budeme mať v škôlke karneval. Deti môžu prichádzať v maskách už od rána, hlavný program (včielky + žabky, veveričky + bobríci) bude od 10:30.

Svätá omša

9. februára (piatok) o 10:45 nás v kaplnke našej CMŠ čaká spoločná svätá omša. Pozývame aj vás, milí rodičia.

Knižnica

12. februára navštívia naši predškoláci miestnu knižnicu na Furdekovej ulici.

Pôstna katechéza

14. februára od 9:15 je pre deti pripravená pôstna katechéza, prevedená pani učiteľkami danej triedy.

Jarné prázdniny

5. – 9. marca budú v bratislavskom kraji prebiehať jarné prázdniny. Záujem o prevádzku CMŠ v tomto čase budeme zisťovať vo februári.

2-3% dane pre naše deti

Ďakujeme za podporu, ktorú ste nám prejavili minulý rok poskytnutím 2% (resp. 3%) z vašich daní.
Kto by chcel naše deti podporiť aj tento rok, všetky potrebné informácie a materiály nájde v sekcii „Podporte nás“ Zo srdca vám všetkým ďakujeme.

Hľadáme pomocnú kuchárku

Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pri hľadaní osôbky na pozíciu pomocnej kuchárky na trvalý pracovný pomer. Ak by ste o niekom vedeli, nech sa obráti na našu pani ekonómku – vedúcu ŠJ Máriu Smolenovú na tel. č. 02 / 623 199 42 v čase od 8:00 do 15:00, prípadne nech napíše na e-mail jedalenmazzarellova@gmail.com