Vianočná hra našej škôlky je veľké divadelné predstavenie odohrávajúce sa v dome kultúry. Svoje sily a talenty tu skĺbia pedagógovia, deti zo všetkých tried a aj niektorí rodičia či priatelia CMŠ. Herecké výkony a dialógy sú tradične popretkávané piesňami a tanečnými choreografiami. Po samotnom vystúpení sa všetci prítomní stretávame v hale pri rozhovore, čaji a pochúťkach, ktoré pripravia naše škôlkarske maminy.

Do každoročného umeleckého diela sa aktívne počas prípravy zapájajú okrem pani učiteliek aj ochotní rodičia alebo sympatizanti škôlky. Ide o prípravu kulís, šitie kostýmov, nahrávanie hudobného sprievodu k piesňam a pod. Kto chce a môže, prinesie nejaké výrobky na vianočné trhy. Výťažok z nich spolu s dobrovoľným príspevkom slúži na pokrytie nákladov – prenájom priestorov, autobus na dopravu detí (na generálku aj samotné vystúpenie). Tiež sa z toho financujú akcie a divadielka pre deti.

Kto by nám chcel a mohol v niečom pomôcť aj tento rok (kulisy, výroby na trhy, stráženie stolov počas vystúpenia, spratávanie scény a nábytkov, odvoz z a do MŠ…) môže sa nahlásiť pani učiteľkám v triede svojho dieťaťa.

Všetkým ďakujeme za doterajšiu spoluprácu 😉