Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslavuje svoju 30tku s novým logom. O jeho realizáciu sa postaral František Tokarčík, web & brand designer z kreatívneho digitálneho štúdia Ceruza. Kontakt na kreatívne štúdio sprostredkoval Lukáš Melicher, ktorého dve deti navštevujú CMŠ a vďaka ktorému sa podarilo i finančne vykryť časť sumy určenej pre tvorbu loga. Podklady pre tvorbu formulovali všetky učiteľky CMŠ, spoločne sa zamýšľali nad charakteristikami a cieľmi CMŠ, z ktorých mal grafik vychádzať. Návrhy následne kreslili sestry saleziánky – sestra Nany – Janka Obalová a sestra Maťa – Martina Škvareninová. Spomedzi všetkých najviac zarezonoval medzi pedagógmi návrh so stromom a hojdačkou, a tak bolo rozhodnuté.

Sestra Kaja – Karolína Szelesová, ktorá je v tomto školskom roku riaditeľkou CMŠ, vyjadrila myšlienku, že túžba mať vlastné logo CMŠ, sa z radov jej pedagógov, ako aj zo strany bývalej pani riaditeľky Márie Bučkovej, ozývala už niekoľko rokov. Logo, ktoré by obsiahlo jej „radostné a láskavé saleziánske srdce“ ako aj jej „priateľského, rodinného ducha“, v ktorom sa usiluje napĺňať, už celé tridsaťročie, svoje výchovné poslanie.

„Základom loga je strom, ktorý predstavuje pevný bod v živote detí navštevujúcich vašu školu. Ovocím stromu je láska – tú vyjadruje koruna stromu v tvare srdca a symbolizuje cieľ školy učiť deti láske k blížnemu. Hojdačka zase vyjadruje cieľ školy naplniť túžbu detí po hre a spoznávaní,“ prezradil František Tokarčík ako premýšľal pri samotnej tvorbe loga.

Pani učiteľka Martina Vrbanová dopĺňa: „Na takejto hojdačke sa môžu hojdať aj dospelí, čiže pre mňa to má aj ďalší význam – škôlka pre všetkých. Strom je aj opora, ako Boh pre nás a my tu sebe navzájom, a rastie k nebu, čo je cieľ nás všetkých. To sú všetko veľmi silné a pekné obrazy.“

CMŠ začala nové logo používať v týchto dňoch, kedy rozposiela pozvánky na oslavu svojich tridsiatich narodenín. Keď sa na logo zahľadíte, môžete si všimnúť aj nasledovnú symboliku, ktorú popisuje pani učiteľka sestra Maťa:

„1. Strom ako strom života. Ježiš, ktorý nám odovzdal život na dreve kríža.

2. Štyri konáre – štyri triedy našej materskej školy.

3. Hojdačka – hravosť detí, deti sa učia cez hru a zážitky.

4. Srdcia – charakteristická saleziánska láskavosť, láska vidí vnútro človeka, nezostáva iba na povrchu, vonkajšku. Don Bosco a Mária Mazzarellová mali vždy otvorené srdcia pre dobro detí a mládeže.“

Sestra Maťa uzatvára význam loga slovami: „Do srdca saleziánskeho pedagóga sa zmestí každé dieťa.“

Autor: Katarína Krausová

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com