Zastupujúca riaditeľka sestra Karolína Szelesová pracovala v materskej škole v rokoch 2002 až 2005, potom ju predstavení poslali do Košíc, kde tiež nadobúdala pedagogické zručnosti v cirkevnej materskej škole. Späť do Bratislavy sa vrátila v roku 2013 a vykonávala službu zástupkyne riaditeľky.

Ako vníma súčasnosť

Sv. apoštol Pavol v liste Korinťanom píše: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.“ (1 Kor 3:6 SSV). Presne v tejto dynamike vidím materskú školu, ktorú zveril jej zriaďovateľ (Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad) sestrám saleziánkam do duchovnej starostlivosti.

Vidím ju ako Božie dielo, do ktorého prispeli svojim osobným vkladom, darmi – talentami, zanietenosťou pre dobro detí a rodín, angažovanosťou, obetavosťou a námahami, už toľké učiteľky, sestry a laičky, až do dnešného dňa. Má solídne základy, na ktorých staviame a aj naďalej môžeme stavať, posúvať ju vpred.

Nie je to len budova a jej areál so školským dvorom, ktoré ju robia príťažlivou. Je to jej duša, ktorú oživuje saleziánsky duch. Výchova, ktorá chce byť vecou srdca všetkých zainteresovaných a jej princípy, ktoré sa snažíme uplatňovať v dennom kontakte s našimi adresátmi. Rozum, náboženstvo a láskavosť prenikajú naše každodenné vzťahy. Nevravím, že nám to vždy vychádza, ale snažíme sa.

Ako v rodine

Aj my sme krehkí ľudia, ktorí majú svoje chyby, ale nechýba nám chuť učiť sa, túžba rásť. Vedieť si priznať omyl, odprosiť toho, komu sme ublížili, ako aj ponúknuť odpustenie (vreckovku), či pomocnú ruku, vyjadriť vďačnosť, prejaviť radosť aj z maličkostí. Vnímam našu materskú školu ako bezpečné miesto, kde po kúskoch spoločne vytvárame domov. A tiež ako priestor pre spoluprácu pri realizácii a „zhmotňovaní“ pekných myšlienok.

Myslím si, že nás všetkých posúva ODVAHA a VESELOSŤ. Typické črty našej patrónky, sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. Preto tu vidím, aj napriek súčasnej, zdanlivo neprajnej pandemickej situácii, veľkú šancu na posilnenie nášho „škôlkárskeho“ spoločenstva, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú deti a ich rodičia. Mám nádej, že pekné, priateľské vzťahy, ktoré medzi sebou „tkáme“, nás všetkých ťahajú HORE.

Pretože, ak meníme láskou aspoň kúsok zeme, podľa slov jednej detskej piesne, ako stromy K SLNKU „vyrastieme“. Túto myšlienku chce vyjadriť aj naše logo, ktoré nadobúda svoju finálnu podobu a na ktoré sa už dlho tešíme. Verím, že onedlho ho už budeme môcť zverejniť.

Spracovala Martina Škvareninová, FMA

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com