Školský rok sme začali s úsmevmi na tvári. Škôlkarské kamarátstva opäť ožili, v triede sme privítali šesť nových spolužiakov. September je už za nami. Deti podrástli, čosi viac sa naučili. Opäť striháme, lepíme, snažíme sa rozcvičiť rúčky na grafomotorických cvičeniach. V triede sa objavili aj nové divadelné talenty. Naše deti spontánne zahrali biblický príbeh o stvorení sveta. Použili pri tom rôzne rekvizity, tanečné prvky, pantomímu i slová. Už spievame aj novú pieseň.
Začiatkom októbra, hneď v pondelok, sme privítali vzácnu návštevu v našej triede. V popoludňajších hodinách k nám prišla Veronika, bývala spolužiačka, ktorá s nami v škôlke strávila dva krásne roky. Tento školský rok už nastúpila do školy. To bolo radosti, keď sa jej milá tvárička objavila vo dverách našej triedy. Ani vlastného slova som nepočula… Porozprávala nám ako to v škole chodí, z čoho sa teší, akých má nových kamarátov a ukázala svoje zošity a učebnice. No a potom… Samozrejme, keďže nám počasie doprialo, vyskákali sa Bobríci aj s Veronikou na škôlkarskom dvore. Pripájam zopár fotiek z našich aktivít.

Autor: Martina Škvareninová, FMA