Pri príležitosti tridsiateho výročia našej materskej školy nám poslala niekoľko riadkov pani Andrea Jergencová, ktorá zabezpečuje a koordinuje krúžok anglického jazyka priamo v škole.

Milá sestra Kaja,
úvodom Vás, aj všetky Vaše kolegyne, srdečne pozdravujem.

Nedávno som natrafila na škôlkarskú facebookovú stránku a  mimoriadne ma potešilo keď som uvidela mnoho spomienok pri príležitosti 30. výročia škôlky. Zistila som, že mnoho Vašich súčasných aj bývalých kolegýň je súčasťou aj mojich spomienok, keďže so škôlkou Márie Mazzarellovej spolupracujem už 15 rokov. Aj mňa tá doba prekvapila 🙂

Rada by som Vám, Vašim kolegyniam a vôbec celej škôlke popriala k výročiu všetko len to najlepšie, nech sú nasledujúce roky minimálne rovnako úspešné ako tie predchádzajúce. Nech sa Vám stále darí udržať v škôlke úžasnú rodinnú atmosféru, nech je v škôlke každý deň mnoho radosti a hlavne čo najmenej starostí. Verím, že aj naďalej budeme súčasťou príbehu škôlky aj v ďalších rokoch.

Srdečne všetkých pozdravujem!

Andrea Jergencová

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com