Po dlhšej odmlke sme tu opäť s Bobríckymi správami alebo lepšie napísané – ako sme u Bobríkov prežili pôstne obdobie.
O pôste sme už všeličo počuli, čítali a možno sme sa stretli aj s ľuďmi, ktorí ho prísne dodržiavali. Aj deti našej materskej školy sa každoročne oboznamujú s jeho významom, s prihliadnutím na ich vek. Úžas, ktorý nás často napĺňa, súvisí s ich prežívaním a „nasávaním“ jednotlivých udalostí spojených s Ježišovým odsúdením. A tu, v Bobríckej triede, medzi šesťročnými deťmi sme sa s Mirkou mali čo obracať, aby sme nasýtili ich „hlad,“ ktorý sa prejavoval hlbokými otázkami. Najviac, čo im však zostalo v srdciach a nasiaklo do stien našej triedy bolo, že pôst je hlavne o priblížení sa k Bohu. A to pôstom, (že si odrieknem jedlo, sladkosti, niečo čo mám rád, alebo zjem aj to, čo nemám rád), modlitbou a almužnou (dávam niečo druhým).
Tento príspevok nemá za úlohu vykladať význam pôstu. Chce byť iba „doplnkom“ k našim skromným fotografiám. Keď si ich pozorne prezriete, zistíte, že z detí sa na chvíľu stali umelci skladajúci mozaiku v tvare kríža. V prstoch museli mať jemnosť a cit pre drobné kúsky papiera, ale potrebovali aj určitý vkus, ako dokázali správne vložiť jednotlivé „kamienky“ do mozaiky. Bol to taký malý zázrak, pretože deti sa tak sústredili, že v celej triede nastalo niekoľko minút posvätné ticho, čo nie je počas dňa bežnou záležitosťou. 🙂
Ďalším silným zážitkom bola modlitba krížovej cesty v priestoroch materskej školy. Začínali sme v telocvični a postupne stúpali po schodoch až na „Kalváriu.“ Deti počas modlitby dramatizáciou stvárňovali jednotlivé zastavenia. Vyvrcholením pôstneho obdobia bola sederová večera. Počas nej sme si predstavili určité symboly židovskej tradície – východ Izraelitov z otroctva v Egypte a zavŕšili poslednou večerou Ježiša s jeho učeníkmi. Počas „večere“ sa ukázalo, koľko toho si deti dokážu zapamätať. Niektoré z detí to zažili už tretíkrát, napríklad umývanie rúk, spievanie žalmov, či jedenie nekvaseného chleba im nezabudnuteľne utkvelo v pamäti.
O tomto, ale aj o iných aktivitách bol náš pôst. O čom bol ten váš?

Autor: Martina Škvareninová, FMA

FOTOGALÉRIA

Kontakt

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej
Lachova 33,
851 03 Bratislava

02 / 62 31 99 42
0910 919 942 (len v čase od 16:30 do 17:00 za účelom nutného spojenia sa s učiteľkou v zbernej triede)
skolkamazzarellovej@gmail.com