Všetko sa to udialo pred vyše 2000 rokmi v meste s menom kráľovským – v Betleheme. Narodil sa tam Ježiš, Mesiáš, ktorý priniesol na zem lásku, odpustenie a otvoril nám bránu do Nebeského kráľovstva. Jeho láska sa šíri roky a storočia medzi ľuďmi, ktorí pochopili, že najväčším zmyslom života je milovať blížnych a konať dobro. Aj deti dnešných čias, petržalské, sa rozhodli konať dobro. Práve v deň Vianoc. Pomohli vyzbierať smeti, upratať si vo svojom srdci, zmieriť sa, odpustiť si, nájsť strateného psíka a tak potešiť babičku. Takýto príbeh sledovali posledný týždeň pred vianočnými prázdninami rodičia detí, ktoré navštevujú našu materskú školu. Vianočná hra, ktorá má v našej materskej škole už dlhoročnú tradíciu, niesla v sebe veľmi pekné posolstvo o čom svedčil jej názov: „Aj malí dokážu robiť veľké veci“. Už štvrtý rok pri tvorbe scenára spolupracujeme s Máškou Orogváni, ktorej syn navštevuje triedu Veveričiek. „V jednotlivých scénach sa prelínala hudba so spevom, čo vytváralo dojem muzikálu,“ predstavuje pani učiteľka Klaudia. Realizačný štáb sa snažil do hry zapojiť deti z každej triedy, a tak si v speve, v tanci, v jednotlivých dialógoch či tvorbe celkovej scény našlo miesto deväťdesiatsedem detí.

Ďakujeme rodičom, ktorí sa zapojili do prípravy predstavenia i za ich čas strávený po predstavení pri stretnutí na vianočných trhoch či pri sladkom koláčiku.

Autor: Martina Škvareninová, FMA

FOTOGALÉRIA