Na palubu!

Predškoláci sa vydali na púť. Ich cieľom, aspoň na stredu 29. marca, bola Spojená škola Svätej Rodiny – ZŠ Gercenova.
Najstarších škôlkarov čakalo veľké prekvapenie. To, že v školáckej triede nebudú postieľky na spanie trochu tušili, ale že sa pred nimi zjaví veľká drevená loď, to nečakal nikto. Kapitánka Čibi spolu s

Pôstna katechéza

V deň pred popolcovou stredou, posledný februárový, sme pre deti v spolupráci so saleziánmi don Bosca na Mamateyovej ulici pripravili pôstnu katechézu. Don Štefan Turanský – direktor komunity – na základe našich triednych snažení deťom vysvetlil význam pôstu a prípravy na Veľkú Noc. Krátke divadielko O paštétovom chlebíčku hrané pani učiteľkami deti povzbudilo

Podozrivé osoby v areáli materskej školy

V utorok, 15. februára prenikli do budovy CMŠ Márie Mazzarellovej niekoľkí vojaci, zástupca polície, kovboji a rôzni bojovníci.

Ako sa neskôr ukázalo, všetci prišli v mieri, aby spolu s vílami, princeznami a všakovakými zvieratkami oslávili v triede Bobríkov narodeniny princezničky z Kráľovstva šťastných sŕdc Martinôčky modroočky. Pravá narodeninovo karnevalová zábava však

Už chcem vyrásť!

Byť veľkým je snom mnohých, aj našich detí. O tom, že byť dospelákom nie je až také jednoduché deti presvedčilo bábkové divadlo O neposlušnej maminke.

V stredu 8. februára škôlkari spoznali svoju rovesníčku Lenku, jej brata – školáka – Filipa a ich starostlivú maminku. Tak ako všetky deti, aj tieto sa

Oslávili sme sviatok don Bosca

V utorok 31. januára bolo v našej škôlke rušno. Škôlkari sa roztrúsili po celej budove a na jednotlivých stanoviskách spoznávali rôzne situácie a zážitky z don Boscovho života. Kto je don Bosco? Pýtali sme sa detí a potešili nás odpovede, že kňaz, venoval sa deťom, chlapec, ktorému sa snívalo o lodi a dvoch

Fidlikanti

Už deň pred sviatkom don Bosca sa celou škôlkou niesol spev a smiech detí. 30. januára k nám prišli naši kamaráti muzikanti – Fidlikanti – Andrej a Jožko. S deťmi si zaspievali rôzne ľudové piesne, chlapcov naučili pochodovať, dievčatá uspávať bábiku. Veľký záujem detí vzbudili rôzne hudobné nástroje, na ktorých Fidlikanti hrali a ktoré

Najväčším darom je láska

Všetky deti spolu s vyučujúcimi spojili svoje sily a spoločne pripravili pre rodičov a priateľov našej CMŠ vianočné divadelné predstavenie Modrá planéta. Tradičné veľké vystúpenie potešilo a dojalo prítomných hostí v DK Lúky 19. decembra.

Tohtoročným námetom bol príbeh o Malom princovi od Saint Exupéryho. Malý princ v našej hre počas

Kde bolo, tam bolo

Prvý decembrový víkend sme v našej škôlke prvýkrát zorganizovali rozprávkovú noc. V piatok večer, po celodennej prevádzke, sa deti triedy Veveričky „nerozutekali“ domov k rodičom, ale zostali v škôlke. Keď utíchol upratovací hluk a ostatné triedy zostali prázdne, trieda Veveričiek sa zmenila na rozprávkovú. Deti mohli do nej vojsť iba s odvážnym srdcom

Právnická osoba

Stiahnúť 
daňové priznanie
právnických osôb

1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2

Zamestnanec

Stiahnúť 
POTVRDENIE
o zaplatení dane
Stiahnúť 
VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE o zaplatení dane. 

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech