Päť rokov zastupovania pani Daniely Magdolenovej

V materskej škole Márie Mazzarellovej pracujú ako učiteľky rehoľné sestry saleziánky a laičky – učiteľky vydaté alebo slobodné, teda nie rehoľné sestry. V posledných rokoch nadobudla zostava učiteliek v jednotlivých triedach model sestra a laička.

Jednou z učiteliek, ktorá si spomína na krásne chvíle v materskej škole je pani Daniela Magdolenová.  Zaujímavosťou je, že materskú školu navštevovali aj jej dve vnučky a vnuk.

Sestra Erika Páterková: „Keď porovnávam dve etapy môjho života v škôlke, napadá mi analógia so zamestnaním môjho otca, najprv hasič, potom pastier.“

Sestra Erika Páterková učila v CMŠ Márie Mazzarellovej spolu 10 rokov. Prvé obdobie od roku 2008 do roku 2015 a druhé obdobie v rokoch 2017 až 2019. Opýtali sme sa jej na spomienky a zážitky zo škôlky.

Erika, čo pre teba znamenalo prvých sedem rokov v škôlke a ako si prežívala návrat do známeho prostredia?

Do škôlky som bola

Všedné dni okorenené detskou úprimnosťou a silou spolupatričnosti

Sestra Kristína Némethová nám porozprávala o svojej skúsenosti práce v Cirkevnej materskej škole. Pracovala tu šesť rokov. Školské roky plynuli, pribúdali nováčikovia i „odlietali“ mnohí absolventi do sveta základných škôl. Pre sestru Kristínu to bolo obdobie rehoľných začiatkov. V roku 2004, keď nastúpila do materskej školy na post učiteľky, mala rok po prvých rehoľných sľuboch. V roku 2010,

Chceme vytvárať bezpečné prostredie pre deti, ktoré nám posiela Pán

Zastupujúca riaditeľka sestra Karolína Szelesová pracovala v materskej škole v rokoch 2002 až 2005, potom ju predstavení poslali do Košíc, kde tiež nadobúdala pedagogické zručnosti v cirkevnej materskej škole. Späť do Bratislavy sa vrátila v roku 2013 a vykonávala službu zástupkyne riaditeľky.

Ako vníma súčasnosť

Sv. apoštol Pavol v liste Korinťanom píše: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast

Saleziánka Andrea Badíková oceňuje činnosť Cirkevnej materskej školy

Nedá sa mi odpovedať jedno, dvomi vetami, keďže som v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej pracovala 13 rokov, čo je dosť dlhý čas na to, aby to na mne nezanechalo určitú „stopu.“ Svoju odpoveď by som rozdelila do  4. oblastí, ktoré by som chcela vyzdvihnúť a oceniť.

Duchovná správa zverená sestrám saleziánkam:

Ide o silný a

Deti evanjelizovali svojich rodičov v domácom prostredí

Sestra Henrieta Tongeľová prišla do materskej školy v šk. roku 1993/1994. Jej rehoľný život, keďže práve zložila prvé rehoľné sľuby, začínal v Bratislave, medzi najmenšími. Poslanie ju napĺňalo radosťou, pretože si uvedomila, že je dôležité zasievať dobro, lásku, rešpekt voči druhým a vieru v Boha do čistých a mimoriadne nasávajúcich detských srdiečok. V materskej škole

Spolupráca sestry Márie Macákovej so saleziánmi, s rodičmi a jej svedectvo zázraku

V druhej časti rozhovoru so sestrou Máriou Macákovou približujeme začiatky duchovnej spolupráce s bratmi saleziánmi, spoluprácu s rodičmi a  tiež svedectvo zázraku, ktorý poukazuje na silu modlitby spoločenstva.

Ako sa vyvíjala spolupráca s bratmi saleziánmi?

Vyvíjala sa postupne. Veľkou vecou bolo zriadenie kaplnky. Bratia kapucíni nám darovali prenosný  bohostánok s cibóriom a monštranciu. Jednu miestnosť sme vyprázdnili a pripravili

Výchovná práca sestry Márie Macákovej a milosť začiatkov

Materská škola mala za sebou prvý školský rok, ktorý učiteľky a ostatní zamestnanci zvládli aj napriek rôznym ťažkostiam. V rozhovore, ktorý vám prinášame, hovorí sestra Mária Macáková o ďalších krokoch rozbiehania sa výchovno-vzdelávacej činnosti a o úsilí prinášať evanjelium a katechizovať predovšetkým deti, rodičov i zamestnancov. Dozviete sa, ako cirkevné školstvo v tom období mohlo začať slobodne rásť.

Ako si sa

Kde sú deti, tam je život

Sestra Mária Červená bola tiež súčasťou pedagogického kolektívu v čase, keď sa materská škola práve rozbiehala. V tom období bola vo formácii sestier saleziánok a pripravovala sa na rehoľný život.

Na obdobie strávené v materskej škole spomína

V Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej som prvýkrát pracovala v šk. roku 1992/93, ešte ako postulantka. Škôlka vtedy začínala len druhý rok svojho

Fandenie a spolupráca buduje vzťahy

Sestra Daniela Kapková, ktorá pracuje v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej aj v súčasnosti, rozpráva o svojich návratoch. S prerušovaním tu pracovala celkovo deväť rokov.

Ako vnímala materskú školu v jej začiatkoch

V roku 1991 ma poprosila direktorka, či by som išla upratovať do Cirkevnej materskej školy. Práve v tom roku som si robila maturitu na zdravotnej škole