Prví absolventi našej materskej školy

Absolventi CMŠ spomínajú I.

Katka a Daniel Grigarovci navštevovali materskú školu v jej začiatkoch, čiže presne pred tridsiatimi rokmi. Vďaka článku sr. Márie Revákovej (uverejnený na našej webovej stránke) sme sa o nich dozvedeli a kontaktovali ich. Je to veľmi povzbudzujúce objaviť deti, ktoré začínali spolu s materskou školou a spolu s ňou rástli.

Dar z neba podaný na zlatej tácke

Mária Drelová učila v Cirkevnej materskej škole od roku 2008 až do roku 2012. Svoju cestu učiteľského povolania a spomienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole opisuje ako miesto, ktoré vnímala a pomenovala ako „dar z neba podaný na zlatej tácke priamo pod nos.“

Mária, ako si začínala v CMŠ Márie Mazzarellovej?

Začalo to nevinne, dvojtýždňovou vysokoškolskou praxou, ktorú sme

V našej škôlke nechýbal muž – učiteľ

Je neobvyklé nájsť v materských školách pedagóga muža. Väčšinou k malým deťom „idú“ ženy – učiteľky, ktoré sa stávajú na celý deň náhradnými mamičkami. K výchove však patrí aj otec a jeho mužský pohľad na svet. V našej materskej škole sme mali zamestnaného učiteľa – muža. Prišiel zastupovať v školskom roku 2016/2017 chorú kolegyňu. Rozhodili sme siete a hľadali osobu

Deti sú svojim spôsobom všade rovnaké, spontánne i hanblivé, plné iskry v očiach, no mnohé aj zranené

Sestra Martina Alaxová pracovala v materskej škole v rokoch  2011 až 2017. Prinášame vám rozhovor, v ktorom sa podelí o svoju cestu smerom od učiteľstva v materskej škole až k misii  v meste Baku, Azerbajdžane.

Martinka, čo pre Teba znamenalo pracovať v materskej škole a ako si sa na túto prácu pripravovala?

Pre mňa to bol jeden veľký zázrak a dar od Boha, nakoľko mojou túžbou

Práca v škôlke bola začiatkom môjho povolania učiteľky

O krásnej skúsenosti v práci pre dobro detí rozpráva aj pani učiteľka Annamária Ladanyiová, ktorú sme oslovovali zväčša Marika. V CMŠ pracovala v rokoch 2007 – 2009.

Splnený sen

„V rovnakom čase, keď som začínala pracovať u vás v škôlke, som začala študovať aj na vysokej škole v Banskej Bystrici predškolskú a elementárnu pedagogiku. Doteraz si spomínam na ten krásny deň,

Na škôlke si najviac cením vzťahy

Eva Špitálniková je ďalšia z radu pani učiteliek, ktorej pôsobenie v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej si chceme pripomenúť a zároveň zachytiť i pár spomienok od nej. Pracovala tu v rokoch 2010 – 2015 a svojim kolegyniam a deťom zanechala úžasné inšpirácie, najmä tie výtvarné.

Prehlbovanie výtvarného talentu u detí

Evka viedla v materskej škole keramický krúžok, z ktorého vyšlo množstvo krásnych výrobkov.

Byť učiteľkou je veľká zodpovednosť, ale najmä Božia milosť

Denisa Fojtíková pracovala v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej v rokoch 2013 až 2015. Boli to pre ňu dva intenzívne roky, bohaté na pedagogické i duchovné skúsenosti. V rozhovore sa podelila o svoje spomienky a začiatky pedagogickej práce.

Začínajúca učiteľka

Po skončení vysokej školy, som vedela, že ostávame vtedy ešte so snúbencom naďalej v Bratislave. Tak ako každý končiaci študent

„Je to jedna krásna rodinná materská škola!“ spomína bývala učiteľka Alena Durkáčová

Alena Durkáčová  nastúpila do Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej ako učiteľka v školskom roku 2012/2013 a zároveň v tom období študovala na pedagogickej fakulte v Bratislave magisterský stupeň. V CMŠ pracovala dva roky. Spomína si na počiatočné obavy, keď do CMŠ nastúpila a na to, ako sa za pomoci kolegýň časom stratili.

Jedna krásna rodinná materská škola

Som veľmi vďačná

Päť rokov zastupovania pani Daniely Magdolenovej

V materskej škole Márie Mazzarellovej pracujú ako učiteľky rehoľné sestry saleziánky a laičky – učiteľky vydaté alebo slobodné, teda nie rehoľné sestry. V posledných rokoch nadobudla zostava učiteliek v jednotlivých triedach model sestra a laička.

Jednou z učiteliek, ktorá si spomína na krásne chvíle v materskej škole je pani Daniela Magdolenová.  Zaujímavosťou je, že materskú školu navštevovali aj jej dve vnučky a vnuk.

Sestra Erika Páterková: „Keď porovnávam dve etapy môjho života v škôlke, napadá mi analógia so zamestnaním môjho otca, najprv hasič, potom pastier.“

Sestra Erika Páterková učila v CMŠ Márie Mazzarellovej spolu 10 rokov. Prvé obdobie od roku 2008 do roku 2015 a druhé obdobie v rokoch 2017 až 2019. Opýtali sme sa jej na spomienky a zážitky zo škôlky.

Erika, čo pre teba znamenalo prvých sedem rokov v škôlke a ako si prežívala návrat do známeho prostredia?

Do škôlky som bola