Urob, čo môžeš

Mala som chuť učiť sa nové veci

Do Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej som nastúpila 1. decembra 2010 na miesto vedúcej školskej jedálne a ekonómky. Funkcia, pozostáva z dvoch oblastí, ale vlastne z troch okruhov: školské stravovanie, personalistika a mzdy i kompletné spracovanie účtovníctva s daňovým priznaním. Vyštudovaná stredná hotelová škola zahŕňa všetko, čo je potrebné

V dobrom kolektíve sa dobre pracuje

V dobrej materskej škole sú dôležití nielen kvalifikovaní pedagógovia, ale i dobré kuchárky, či kuchári, upratovačky a ostatní prevádzkoví zamestnanci.

Jednou z kuchárok bola dobrosrdečná a stále sa usmievajúca teta Olinka, ktorá v CMŠ pracovala ako kuchárka. Viac sa dozviete z jej vlastných slov, ktoré nám napísala pri príležitosti tridsiateho výročia CMŠ. 

V kolektíve Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej som

Výchova k dobru pomáha všestranne rásť

Juraj Vidéky je predsedom Rady školy od školského roku 2018/2019. Túto funkciu vykonáva aj v tomto školskom roku 2021/2022, napriek tomu, že momentálne jeho deti nenavštevujú CMŠ Márie Mazzarellovej. Ako vníma cirkevné školstvo, spoluprácu s CMŠ a ako reagovali jeho deti na výchovno-vzdelávacie prostredie sa dozviete v rozhovore s ním.

V sekulárnych médiách sa často o cirkevnom školstve hovorí, že sa tam

Cirkevná materská škola oslávila svoje 30. narodeniny

Tohtoročná tretia septembrová nedeľa patrila oslavám 30. výročia vzniku Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej (CMŠ), ktorá sídli na Lachovej ulici v bratislavskej Petržalke. Svojím zriaďovateľom, Bratislavsko-trnavskou arcidiecézou, bola po jej zaradení do siete cirkevných škôl (1999) zverená do duchovnej starostlivosti (oficiálne však až v roku 2003) sestrám saleziánkam, ktoré na nej dodnes pedagogicky pôsobia. V

CMŠ Márie Mazzarellovej má nové CD! Čo všetko je za prípravami a kedy bude k dispozícií?- čítajte v rozhovore s autorkami!

Ako vznikol nápad spraviť CD k 30. výročiu založenie CMŠ Márie Mazzarellovej?

Martina Š.:

Nápad sa rodil postupne a bol skôr takým viacročným snom. Keď som nastúpila v šk. roku 2015/2016 do CMŠ ako učiteľka, dostala som za úlohu organizáciu vianočnej hry. Nevedela som si to najskôr predstaviť. Bola to už viacročná tradícia, na ktorej spolupracoval celý

To podstatné sa deti učia už v škôlke

Jozef Kalužay vykonával v CMŠ Márie Mazzzarellovej niekoľko rokov službu predsedu Rady školy a taktiež bol predsedom Združenia rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. V škôlke má „odžitých“ viacero rokov, keďže ju navštevovali všetky jeho deti. S manželkou často spolupracovali na rôznych akciách, výletoch ako rodičovský dozor, či ako zdravotníci. Z oblasti medicíny nie

Priateľmi od mala

Absolventi spomínajú VII.

„Jedno z hesiel dona Bosca znie ,Da mihi animasʼ – ,Daj mi dušeʼ.  A ja verím, že aj toto heslo sa snažia sestry saleziánky v škôlke Márie Mazzarellovej napĺňať. Živým dôkazom sme aj my, jej odchovanci,“ hovorí Mária Šimkovičová, ktorá do Cirkevnej materskej školy nastúpila pred dvadsiatimi tromi rokmi. Napriek odstupu času

Z výletu unavená, ale šťastná

Absolventi CMŠ spomínajú VI.

Anička Rychtáriková je najstaršia z piatich súrodencov. Všetci navštevovali Cirkevnú materskú školu Márie Mazzarellovej. Anička bola akoby priekopníčkou a neskôr sa vracala do škôlky po svojich mladších súrodencov. Na roky strávené v škôlke (2010 – 2012) má viaceré pekné spomienky, ale hneď sa jej vybavili práve tieto, o ktoré sa podelila.

Do škôlky som vždy rád chodil

Absolventi CMŠ spomínajú V.

Jožko Kalužay navštevoval Cirkevnú materskú školu Márie Mazzarellovej v školských rokoch 2006/2007 – 2009/2010.
V súčasnosti navštevuje Spojenú školu Sv. Rodiny v Petržalke a je na gymnáziu v triede sexta (2. ročník strednej školy).

Navštevoval ZUŠ Sv. Cecílie – elokované pracovisko Gercenova, kde sa učil hrať na gitare. Školu  úspešne dokončil. Spieval v zbore Pressburg

Najviac mi utkveli v pamäti obyčajné momenty

Absolventi CMŠ spomínajú IV.

Katka Magdolenová navštevovala Cirkevnú materskú školu v školských rokoch 2005 – 2009. Študuje v predposlednom ročníku na osemročnom gymnáziu Spojenej školy sv. rodiny a venuje sa dobrovoľníctvu či už v skautingu, ale aj v Domke na Daliborku, kde pôsobí ako animátorka. Venuje sa mladým a deťom, má vlastne „stretko“ (skupinu rovesníkov), je súčasťou Akadémie veľkých diel, študentskej