Letná prevádzka

V čase letných prázdnin bude naša CMŠ v prevádzke od 03.07. do 14.07. 2017. (okrem 5.7. streda – štátny sviatok) v čase stanoveným školským poriadkom od 7:00 do 16:30. Prevádzka bude obmedzená na dve triedy, preto je uprednostnená dochádzka detí zamestnaných rodičov. Prosíme vás, aby ste svoj záväzný záujem o dochádzku dieťaťa v júli nahlásili do zoznamu u