Privádzanie dieťaťa do MŠ

Milí rodičia,

informujeme vás, že podľa Usmernenia k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020) môže privádzať do MŠ dieťa LEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA, ktorý sa pred vstupom do MŠ preukáže certifikátom o negatívnom výsledku antigénového testu alebo PCR testu. MŠ nemôže navštevovať dieťa, ak jemu alebo členovi jeho domácnosti bola nariadená karanténa alebo ak členovi jeho domácnosti vyšiel pozitívny antigénový alebo PCR test.

Prerušená prevádzka CMŠ

PNa základe nedostatočného záujmu o prevádzku zo strany väčšiny zákonných zástupcov detí navštevujúcich CMŠ, v čase jesenných prázdnin 30.10.-1.11.2020 a po víkendovom celoplošnom testovaní aj kvôli výpadku dvoch pracovných síl v školskej jedálni, v čase mimoriadnych prázdnin 6.11.-9.11. 2020, po oboznámení zriaďovateľa (Arcidiecézneho školského úradu, Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza) a podľa jeho usmernenia, bude prevádzka CMŠ počas

Vstup do MŠ a konzultácie

Podľa aktualizovaného manuálu opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a z nariadenia zriaďovateľa vás chceme upozorniť, že:

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy spolu s podpísaným čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a zákonného zástupcu