Vianočná hra 2019

Škôlkari a pedagógovia z CMŠ Márie Mazzarellovej vás, milí rodičia, súrodenci a priatelia, pozývajú na vianočnú hru Aby deti mamy aj otcov mali. Stretneme sa v pondelok 16. decembra 2019 o 16:00 hodine v DK Lúky a po predstavení v hale pri vianočných trhoch a pohostení. Tešíme sa na vás!

Bližšie informácie

Čo je vianočná hra?

Vianočná hra našej škôlky je veľké divadelné predstavenie odohrávajúce sa v dome kultúry. Svoje sily a talenty tu skĺbia pedagógovia, deti zo všetkých tried a aj niektorí rodičia či priatelia CMŠ. Herecké výkony a dialógy sú tradične popretkávané piesňami a tanečnými choreografiami. Po samotnom vystúpení sa všetci prítomní stretávame v hale pri rozhovore, čaji

Oznamy o platbách stravy a prevádzkového príspevku

STRAVA

1. V utorok 03.09.2019 budú zaslané e-maily so sumou na zaplatenie stravy pre deti bez dotácie (žabky+včielky+niektoré veveričky) na mesiac september, ktoré treba zaplatiť čo najskôr na uvedené číslo účtu (SK 56 3100 0000 0040 5001 8928). Nezabudnite, prosím, uviesť aj VS Vášho dieťaťa a pri prevodoch v banke do popisu uviesť ešte

Zo školského poriadku

Niektoré pripomienky zo Školského poriadku

Rodič ráno privádza dieťa do triedy do 8:15, spravidla si ho prevezme od 15:00 alebo počas obeda od 12:00 – 12:30.

Ak rodič opakovane privádza dieťa do CMŠ po 8:15 alebo ho vyberá po 17:00, porušuje tým Školský poriadok.

Učiteľka môže neprijať dieťa od rodiča v prípadoch, ak sa