Prevádzka CMŠ – AKTUALIZÁCIE

Milí rodičia,

Na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka CMŠ M.Mazzarellovej v čase od 11.1. do 15.1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu

Podporme spoločne našu škôlku

Milí rodičia a priatelia CMŠ,

Radi by som sa poďakovali všetkým, ktorí ste v minulom roku venovali svoje 2(3)% zaplatenej dane na podporu našej škôlky. Na účet prišlo opäť viac ako 5000 eur a stále ešte prichádzajú, kvôli posunom v podaní daňových priznaní za minulý rok. Peniaze využijeme na oslavu 30. výročia CMŠ.

Za

Škôlka oslavuje 30 rokov

Milí rodičia, milí kamaráti,
JE TO TU !!!
naša škôlka tento rok (2021) oslavuje krásne jubileum – 30-te narodeniny.

🎂 Oslavy nám trochu skomplikovala pandémia 😷, ale aj tak pre vás pripravujeme niekoľko prekvapení a veríme, že v júni bude možné zúčastniť sa aj na veľkej oslave.

O všetkom vás budeme priebežne informovať 😉

Vianočné prázdniny

Milí rodičia,

podľa Vami prejaveného záujmu a po dohode so zriaďovateľom, v pondelok 21. 12. 2020 bude prevádzka prebiehať v jednej triede – všetky prihlásené deti doveďte, prosím, do triedy ŽABKY.

Od utorka 22.12.2021 do piatka 08.01. 2021 vrátane, bude CMŠ ZATVORENÁ. Stretneme sa, dúfajme, že už všetci, v pondelok 11.01. 2021

Srdečná vďaka za

Odstávka tepla – prevádzka CMŠ bude 16.12. prerušená

POZOR! V stredu 16.12. je od 8:00 do 20:00 hlásená odstávka tepla a teplej vody v celej budove CMŠ. Po zvážení situácie, v záujme zachovania zdravia detí a nás všetkých, sme sa po dohode so zriaďovateľom rozhodli, že prevádzka škôlky v tento deň NEBUDE.

Ďakujeme za pochopenie.

Škôlkarsky kalendár

Vezmite si škôlku domov! Ponúkame škôlkarsky kalendár 2021, kalendár, ktorý poteší aj pomôže.

Keďže si chceme oslavu školky, ale aj oslavu života pripomínať koľko sa len dá, pripravili sme praktický, ale hlavne krásny týždenný stolový kalendár, ktorý zachytáva našu škôlku, naše-vaše deťúrence, všetky zaujímavé aktivity, ale aj zajímavé fotky z minulosti našej škôlky. Máte sa

Predvianočný predaj kníh

Vydavateľstvo DON BOSCO vám tradične ponúka knihy, ktoré môžete použiť ako vianočný darček alebo pre vlastné potešenie. Namiesto zaužívaného prezerania kníh, objednávania a preberania v našej škôlke je tu tento rok online ponuka.

Prezrite si ponukový list na advent.

Viac na www.donbosco.sk

Privádzanie dieťaťa do MŠ

Milí rodičia,

informujeme vás, že podľa Usmernenia k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (1. 11. 2020) môže privádzať do MŠ dieťa LEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA, ktorý sa pred vstupom do MŠ preukáže certifikátom o negatívnom výsledku antigénového testu alebo PCR testu. MŠ nemôže navštevovať dieťa, ak jemu alebo členovi jeho domácnosti bola nariadená karanténa alebo ak členovi jeho domácnosti vyšiel pozitívny antigénový alebo PCR test.

Prerušená prevádzka CMŠ

PNa základe nedostatočného záujmu o prevádzku zo strany väčšiny zákonných zástupcov detí navštevujúcich CMŠ, v čase jesenných prázdnin 30.10.-1.11.2020 a po víkendovom celoplošnom testovaní aj kvôli výpadku dvoch pracovných síl v školskej jedálni, v čase mimoriadnych prázdnin 6.11.-9.11. 2020, po oboznámení zriaďovateľa (Arcidiecézneho školského úradu, Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza) a podľa jeho usmernenia, bude prevádzka CMŠ počas

Vstup do MŠ a konzultácie

Podľa aktualizovaného manuálu opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a z nariadenia zriaďovateľa vás chceme upozorniť, že:

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy spolu s podpísaným čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a zákonného zástupcu