Hľadáme pracovnú silu na výdaj stravy

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru pracovnú silu na výdaj stravy.

Miesto je vhodné pre absolventku vyučenú v odbore spoločného stravovania – kuchár, čašník alebo môže byť aj predavačka potravín alebo iné.

Nástup od 01. 02. 2022.

Kontakt: 02 / 62 31 99 42

Výberové konanie na miesto riaditeľa CMŠ M. Mazzarellovej

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, ako zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej, Lachova 33, Bratislava, v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta

Požehnané Vianoce a nastávajúci rok 2022

Milé rodinky, drahí priatelia,

Prijmite náš spoločný 🎁, ktorý sme pre vás pripravili spolu s deťmi, na priblíženie udalosti prvých Vianoc.

Nech narodenie Božieho 👶 prebúdza a upevňuje v našich ❤❤❤ radosť, ktorá prekoná každú formu egoizmu a posilní v nás schopnosť vnášať lásku, dobro a pokoj do našich vzájomných, každodenných vzťahov.

Tu si to

Naše CD Vianočný dar

Ako dar pre vašich blízkych alebo len vám pre radosť ponúkame naše škôlkarske CD Vianočný dar.

Kúpou CD podporíte výchovno-vzdelávaciu činnosť a materiálne zabezpečenie CMŠ. Odporúčaný finančný dar je 10 € za 1 ks.

Záväzný záujem vyjadrite zapísaním sa do  tabuľky , kde nájdete aj informácie o spôsobe platby. 

Stolový kalendár 2022

Na podnet niektorých rodičov z našej škôlky sme pre vás pripravili stolový kalendár na rok 2022, v ktorom nájdete fotografie z osláv 30. výročia CMŠ.

Kúpou v odporúčanej výške minimálne 8 € podporíte výchovno-vzdelávaciu činnosť a aj materiálne zabezpečenie CMŠ (napr. nákup výtvarných pomôcok pre deti, kancelárske potreby súvisiace s pedagogickou dokumentáciou a pod.).

Škôlka má narodeniny

Naša škôlka oslavuje 30. narodeniny, preto Vás srdečne pozývame na oslavu v nedeľu 19.9.2021

Oslavu bude začínať ďakovná sv. omša o 12:30 v Kaplnke Dominika Sávia na Mamateyovej 4. Celebrovať ju bude otec biskup Stanislav Zvolenský.

Po sv. omši si každý, individuálne, zabezpečte obed (počas programu bude k dispozícii voda, cukrová vata aj zmrzlina, ale

Priebeh adaptačného pobytu detí:

2.9. – 7.9. bude prevádzka našej triedy do 10:00

8.9. – 10.9. bude prevádzka do 12:00 (deti budú v škôlke aj obedovať)

Od 13.9. môžu deti v škôlke ostávať aj spať (ak dieťa zvládlo predchádzajúce fázy adaptácie) Zo začiatku je vhodné prísť po deti hneď po olovrante od 15:00.

CMŠ Márie Mazzarellovej má nové logo!

Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslavuje svoju 30tku s novým logom. O jeho realizáciu sa postaral František Tokarčík, web & brand designer z kreatívneho digitálneho štúdia Ceruza. Kontakt na kreatívne štúdio sprostredkoval Lukáš Melicher, ktorého dve deti navštevujú CMŠ a vďaka ktorému sa podarilo i finančne vykryť časť sumy určenej pre tvorbu loga. Podklady pre tvorbu formulovali všetky

Prevádzka CMŠ – AKTUALIZÁCIE

Milí rodičia,

Na základe rozhodnutia MŠ SR a po usmernení zriaďovateľom v súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach bude prevádzka CMŠ M.Mazzarellovej v čase od 11.1. do 15.1. len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu

Podporme spoločne našu škôlku

Milí rodičia a priatelia CMŠ,

Radi by som sa poďakovali všetkým, ktorí ste v minulom roku venovali svoje 2(3)% zaplatenej dane na podporu našej škôlky. Na účet prišlo opäť viac ako 5000 eur a stále ešte prichádzajú, kvôli posunom v podaní daňových priznaní za minulý rok. Peniaze využijeme na oslavu 30. výročia CMŠ.

Za