Angličtina pokračuje online

Milí rodičia,

Všetkým rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na kurz anglického jazyka, boli na ich emailové adresy zaslané informácie o pokračovaní jazykového kurzu.

Kurz bude prebiehať prostredníctvom e-vzdelávania na:

video.ajaj.sk

Ak ste email nedostali, kontaktujte jazykovú školu na:

prihlaska@ajaj.sk

Ďakujeme za Vašu podporu

Mgr.Andrea Jergencová
www.ajaj.sk

Prerušenie prevádzky CMŠ 2

Prevádzka CMŠ na základe vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 O zatvorení všetkých škôl a školských zariadeni od 16.3. 2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie bude prerušená až do odvolania.

Prerušenie prevádzky CMŠ

Milí rodičia,

Bratislava preventívne zatvára základné a materské školy na 5 dní, rovnako aj umelecké školy či centrá voľného času, s cieľom znížiť šírenie vírusového ochorenia. Vzhľadom na rozhodnutie primátora mesta Matúša Valla, aj RKC, Bratislavská arcidiecéza, rozhodla zatvoriť takisto všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti preventívne na 5 dní, ČIŽE OD UTORKA

Zo školského poriadku

Niektoré pripomienky zo Školského poriadku

Rodič ráno privádza dieťa do triedy do 8:15, spravidla si ho prevezme od 15:00 alebo počas obeda od 12:00 – 12:30.

Ak rodič opakovane privádza dieťa do CMŠ po 8:15 alebo ho vyberá po 17:00, porušuje tým Školský poriadok.

Učiteľka môže neprijať dieťa od rodiča v prípadoch, ak sa

Oznamy o platbách stravy a prevádzkového príspevku

STRAVA

1. V utorok 03.09.2019 budú zaslané e-maily so sumou na zaplatenie stravy pre deti bez dotácie (žabky+včielky+niektoré veveričky) na mesiac september, ktoré treba zaplatiť čo najskôr na uvedené číslo účtu (SK 56 3100 0000 0040 5001 8928). Nezabudnite, prosím, uviesť aj VS Vášho dieťaťa a pri prevodoch v banke do popisu uviesť ešte